FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Kamil Broszko/Teraz Polska
Fot. Kamil Broszko/Teraz Polska

Godło „Teraz Polska” – inwestycja również na kryzysowe czasy

11 lipca 2022

Krzysztof Przybył: Rok w Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego liczy się inaczej, niż rok kalendarzowy – mianowicie od czerwca do czerwca. Czerwiec – to uroczysta Gala, podczas której wręczamy statuetki nagrodzonym, ale także początek przyjmowania zgłoszeń do kolejnej edycji Konkursu „Teraz Polska”. Nadchodzą ciężkie czasy – słyszymy – a więc trzeba się skupić na przeprowadzeniu firmy w miarę suchą nogą przez kryzys, nie na zdobywaniu nagród. Cóż, ale właśnie zdobywanie nagród, zwłaszcza tych cieszących się prestiżem i rozpoznawalnością, jest jednym ze sposobów wzmacniania marki.

Dlaczego warto zainwestować czas i (stosunkowo niewielkie) pieniądze w start w Konkursie „Teraz Polska”? Powodów jest mnóstwo – pozwolą Państwo, że ograniczę się do trzech najważniejszych. Po pierwsze: rozpoznawalność Godła „Teraz Polska”, po drugie – doborowe grono laureatów, po trzecie – możliwość promowania marki wspólnie z naszą Fundacją na różne sposoby.

Zacznijmy od rozpoznawalności. Wiadomo, każda liszka swój ogonek chwali, ale tutaj za tymi pochwałami stoją wiarygodne, sondażowe dane. W październiku ubiegłego roku na zlecenie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego badania dotyczące rozpoznawalności i wiarygodności Godła „Teraz Polska” przeprowadziło ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku. Okazało się, że ponad 78 proc. respondentów spotkało się z Godłem „Teraz Polska” na produktach bądź usługach. 88 proc. uznaje Godło za dobry sposób oznaczania wysokiej jakości polskich produktów i usług i za zachętę do ich zakupu. 91 proc. badanych biało-czerwony znak kojarzy się nie tylko z polskim pochodzeniem, ale również z dużą rozpoznawalnością i stabilną jakością. Dodam, że niezmiennie wysoki poziom pozytywnych skojarzeń z Godłem „Teraz Polska” odnotowywany jest w badaniach od lat.

Przejdźmy zatem do grona laureatów. Przez ponad trzydzieści lat nazbierało się ich kilkuset, począwszy od małych, rodzinnych firm po rynkowych liderów. W konkursie nie dzielimy przedsiębiorców pod względem obrotów, zasięgu działania, czasu funkcjonowania. Wspólnym mianownikiem jest wysoka jakość. Historia naszego konkursu to historia budowania silnej gospodarki rynkowej w Polsce. Z niekłamanym wzruszeniem patrzę na tych laureatów, którzy sięgali po wyróżnienie jako rozwijające się firmy z dobrymi produktami i usługami, a dzisiaj mają naprawdę silną pozycję na rynku krajowym i podbijają rynki zagraniczne. I, co ważne – nadal są z nami! Oczywiście, ten sukces w znacznej mierze jest dziełem przedsiębiorców, ale i wyróżnienie Godłem „Teraz Polska”, jak sądzę, w pewien sposób w tym rozwoju pomogło.

Jak wspomniałem, wielu laureatów nadal jest z nami. Oznacza to, że od lat umieszcza Godło „Teraz Polska” na swoich produktach i promuje nim usługi. Po prostu wie, że to dobrze zainwestowane pieniądze. Ale nie tylko. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego organizuje debaty, webinaria, jest partnerem różnego rodzaju inicjatyw – m.in. Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” wraz z KIG, Kongresu 590 czy konkursu prac magisterskich „Teraz Polska Turystyka” wraz z POT.  Łamy Magazynu „Teraz Polska” otwarte są na publikacje i wywiady z naszymi laureatami i ekspertami. Organizowane cyklicznie spotkania Klubu „Teraz Polska” są swoistym business mixerem dla nagrodzonych firm. Tworzymy środowisko, które łączy wiara w siłę i możliwości polskich marek.

Nagrody biznesowe nie są po to, by prezes firmy mógł powiesić na ścianie kolejny dyplom lub postawić na biurku kolejną statuetkę. Aby spełniały swój cel, winny być nie tyle efektowne, co efektywne – chociaż nic nie stoi na przeszkodzie połączeniu tych dwóch cech… Efektywność Godła „Teraz Polska” polega na tym, że dla polskich konsumentów jest certyfikatem wysokiej jakości i gwarancją wiarygodności. W czasie, gdy trzeba zacisnąć pasa, gdy podczas zakupów zastanawiamy się kilka razy, zanim włożymy produkt do koszyka, jakość ma wpływ na decyzje zakupowe. Podobnie zresztą, jak polskie pochodzenie. Dlatego zachęcam: zainwestujcie Państwo w promocję swoich produktów i usług i wystartujcie w Konkursie „Teraz Polska”! To inwestycja o niezwykle dużej stopie zwrotu!

A wszelkie informacje na temat Konkursu i jego zasad znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce Konkurs Teraz Polska

Źródło: Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Natemat.pl

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.