FUNDACJA TERAZ POLSKA

III edycja Konkursu prac magisterskich zakończona

wtorek, 8 grudnia 2009

III edycja Konkursu na najlepsze prace magisterskie dotyczące promocji Polski pt. TERAZ POLSKA PROMOCJA zakończona. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 7. grudnia br. w Pałacu Belweder w Warszawie.

Gośćmi gali finałowej byli m.in. dr Paweł Wojciechowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Adam Szejnfeld – poseł na Sejm.

Spośród 40 prac nadesłanych do trzeciej edycji konkursu, Komisja Kwalifikacyjna skierowała do recenzji 18 prac zgodnych formalnie i merytorycznie z Regulaminem Konkursu. Rada zdecydowała o przyznaniu nagród I, II i III stopnia dla Laureatów Konkursu oraz trzech wyróżnień, a także nagród specjalnych: Ministra Gospodarki, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Sportu i Turystyki oraz Narodowego Banku Polskiego.

Dla autorów najlepszych prac magisterskich przygotowano bardzo atrakcyjną pulę nagród. Na same nagrody główne przeznaczono fundusz ok. 13 tysięcy złotych, na Laureatów czekają także nagrody specjalne Ministra Gospodarki, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Sportu i Turystyki oraz Narodowego Banku Polskiego. Łączna pula nagród pieniężnych wynosi prawie 50 tysięcy złotych.

Tematem konkursu jest szeroko rozumiana promocja Polski – od zagranicznego wizerunku naszego kraju, przez promocję gospodarczą, a w tym eksport, inwestycje i turystykę, po promocję produktów regionalnych, kultury, czy sportu.

Konkurs „TERAZ POLSKA PROMOCJA” stał się w ostatnich latach jednym z najbardziej prestiżowych konkursów prac magisterskich. Głównym organizatorem projektu jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Inicjatywę współorganizują Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polska Organizacja Turystyczna, a także Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Patronat honorowy nad projektem objęli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Gospodarki, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Sportu i Turystyki, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Narodowy Bank Polski. W gronie licznych Partnerów znajdują się m.in. największe warszawskie uczelnie: UW, SGH i SGGW, a także Polska Akademia Nauk, Giełda Papierów Wartościowych oraz Deutsche Bank - PBC. Patronem Medialnym jest TVP Info.

Konkurs jest elementem Programu „Polski Sukces – Dokonania i Perspektywy”, realizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego.

LAUREACI KONKURSU:

I Nagroda Główna: Aleksandra Puchta
Tytuł pracy: Rola internetu w kształtowaniu wizerunku podmiotów międzynarodowych
Nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski
Promotor: dr Agnieszka Bógdał-Brzezińska

II Nagroda Główna: Ilona Ewelina Kargul
Tytuł pracy: Analiza klimatu inwestycyjnego dla inwestycji zagranicznych w gminach podregionu poznańskiego

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Promotor: dr Arkadiusz Gralak

III Nagroda Główna: Agata Kruszka
Tytuł pracy: Analiza działań marketingowych Warszawy na tle innych miast europejskich.
Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor: dr Teresa Taranko

NAGRODY SPECJALNE:

Nagroda Ministra Gospodarki dla najlepszej pracy dot. tematyki proeksportowej i proinwestycyjnej: Piotr Krowicki
Tytuł pracy: Dyplomacja publiczna i branding narodowy w służbie pozytywnego wizerunku kraju. Casus Polski
Nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski
Promotor: dr Katarzyna Kołodziejczyk

Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych dla najlepszej pracy dot. promocji wizerunkowej Polski oraz promocji dyplomatycznej: Joanna Maria Kubera
Tytuł pracy: Polska i Polacy z punktu widzenia obcokrajowców
Nazwa uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Promotor: prof. Maria Jakitowicz

Nagroda Ministra Sportu i Turystyki dla najlepszej pracy dotyczącej promocji turystyki: Anna Wereszko
Tytuł pracy: Rola samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych w tworzeniu i rozwoju produktów turystycznych na przykładzie wybranych gmin nadbużańskich
Nazwa uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Promotor: dr inż. Marzena Lemanowicz

Nagroda Narodowego Banku Polskiego dla najlepszej pracy dotyczącej polskiej bankowości i finansów: Paweł Kalinowski
Tytuł pracy: Pozyskiwanie kapitału przez MŚP za pośrednictwem rynku NewConnect i funduszy PE/VC
Nazwa uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Promotor: prof. Wiesława Przybylska-Kapuścińska

WYRÓŻNIENIA:

Ewa Puciata
Tytuł pracy: Czynniki warunkujące sukces produktów turystycznych województwa małopolskiego
Nazwa uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Międzywydziałowe Studium Turystyki i Rekreacji
Promotor: dr inż. Marzena Lemanowicz

Maria Piątkowska
Tytuł pracy: Hiszpański system promocji gospodarczej. Wnioski dla Polski
Nazwa uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Promotor: dr Edward Molendowski

Marcin Nowik
Tytuł pracy:Wsparcie promocyjno-informacyjne jako instrument polskiej polityki proeksportowej w latach 1991-2008
Nazwa uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Promotor: dr hab. Bogusława Skulska

Zobacz galerię zdjęć

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.