FUNDACJA TERAZ POLSKA

IV Ogólnopolska Konferencja Nowocześni z Urzędu

czwartek, 30 października 2008

Pracownicy administracji publicznej oraz zaproszeni eksperci będą dyskutować podczas debaty na temat projektowanej Ustawy o odpowiedzialności urzędniczej. Jak wpłynie na życie zawodowe urzędników: zmotywuje ich do lepszej pracy czy sparaliżuje działania? Natomiast w części warsztatowej będą promowane nowe rozwiązania zarządcze i techniczne w administracji publicznej.
Konferencja Nowocześni z Urzędu jest adresowana do urzędników, którzy chcą poznawać nowe technologie i rozwiązania organizacyjne, a także efektywnie zarządzać projektami i pracą w poszczególnych działach jednostek administracji. Celem konferencji jest:

  • rozwój praktycznych umiejętności uczestników w obszarach kluczowych dla efektywnego działania urzędów;
  • prezentacja opinii pracowników administracji przedstawicielom najważniejszych instytucji, odpowiedzialnym za ustawodawstwo wpływające na sytuację zawodową urzędników;
  • integracja urzędników z całej Polski, możliwość spotkań i wymiany doświadczeń.

Tematyka Konferencji:

  1. Debata: „Odpowiedzialność urzędnicza – czy nowa ustawa poprawi efektywność administracji?”
  2. Warsztaty (5 zajęć z każdego bloku tematycznego):

Kadry - wprowadzanie zmiany w oparciu o zasoby ludzkie; opis stanowiska pracy; odpowiedzialność prawna urzędników; prawo pracy
Perspektywy IT - system zunifikowanej komunikacji w urzędzie; infrastruktura IT; koncepcja e-usług i regulacje prawne; contact center w urzędach administracji publicznej
Marketing i PR - PR w praktyce urzędu; narzędzia i techniki PR do zastosowania w urzędzie; strona WWW – identyfikacja wizualna urzędu; Prawo prasowe w administracji - prawne aspekty dostępu do informacji

Nasi eksperci przedstawią w przystępny sposób najbardziej aktualne problemy w poszczególnych grupach zagadnień. Podczas każdego z paneli możliwa będzie dyskusja oraz zadawanie pytań wykładowcom.

UWAGA! Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają bezpłatny, testowy dostęp do serwisu InforLex.

Uczestnikami konferencji Nowocześni z Urzędu są zarówno poszukujący specjalistycznej wiedzy pracownicy poszczególnych działów w urzędach jak i najważniejsze osoby w jednostkach administracji: burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy i starostowie.

Organizatorzy spodziewają się ponad 200 reprezentantów administracji samorządowej i centralnej z całej Polski.

Partnerami konferencji są: Siemens, Microsoft i MPS.

Zgłoś udział w konferencji

Więcej informacji na stronie: www.publiczni.pl/konferencja/

Kontakt:
Kornelia Jeleń
tel.: 022 428 16 53
tel./faks: 022 631 00 63
k.jelen@publiczni.pl

www.publiczni.pl

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.