FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Canva
Fot. Canva

Jak politycy robią czarny PR recyklingowi odpadów

13 sierpnia 2023

Krzysztof Przybył: Doświadczenie uczy, że nie ma takiego tematu, którego w kampanii politycy nie potrafiliby użyć jako pałki – nie zastanawiając się nad długofalowymi skutkami wyborczej propagandy. Rządzący, którzy rytualnie straszyli imigrantami, wpadli w ten sposób we własne sidła i teraz muszą wyjaśniać, dlaczego sprowadzanie kontraktowych pracowników z Azji nie tylko nie stanowi zagrożenia, ale jest niezbędne dla funkcjonowania naszej gospodarki. Złe skutki może przynieść również obrzucanie się nie tyle błotem, co śmieciami – i straszenie „importem odpadów”. Branża recyklingu odpadów jest bowiem i szansą dla innowacyjnych polskich firm, i jednym z filarów gospodarki obiegu zamkniętego.

Nie można stawiać znaku równości między przestępczymi praktykami porzucania niebezpiecznych odpadów a ich recyklingiem. Niby wydaje się to oczywiste i nie wymaga skomplikowanych wyjaśnień, jednak ostatnie tygodnie politycznych przepychanek spowodowały, że hasło „odpady” zaczęło się kojarzyć opinii publicznej jednoznacznie - z problemami i zagrożeniami. Dodatkowo pojawiły się publikacje medialne, oskarżające jedną z państwowych spółek o nieprawidłowości w zakresie postępowania z odpadami. Ta z kolei w swoim oświadczeniu umyła ręce, wskazując na podwykonawców – polskie, prywatne podmioty. Wygląda na to, że temat będzie żył co najmniej do wyborów.

Tymczasem Polska potrzebuje i firm, i technologii z zakresu recyklingu odpadów. W zeszłym roku przeciętny Polak wyprodukował średnio 355 kg odpadów komunalnych. Tylko 26,7% trafiło do recyklingu. Unia Europejska ustanowiła cel w postaci przetwarzania w 2030 r. 60% odpadów. Do tego, jak widać, bardzo nam daleko. Jesteśmy na siódmym miejscu od końca wśród państw unijnych.

A przecież nie chodzi tylko o recykling tworzyw sztucznych, ale o możliwie pełne przetwarzanie np. baterii czy akumulatorów. W ogłoszonej dwa lata temu Polityce Przemysłowej Polski odzysk surowców wtórnych i przemysł bateryjny znalazły się wśród 20 kluczowych branż z dużym potencjałem rozwoju. W ostatnich latach powstały nowoczesne zakłady recyklingu baterii litowo-jonowych, m.in. polskiej firmy w Skarżysku Kamiennej czy – będący w budowie – również polskiej grupy w Zawierciu. I dobrze, że nie oddawajmy tego pola zagranicznym holdingom. W tym przypadku „import odpadów” to nie zagrożenie, ale konkretne korzyści. Od miejsc pracy po materiały potrzebne polskiemu przemysłowi.

W sprawie imigrantów mądrzy ludzie powtarzają, że zamiast budzić strach, należy wyjaśniać i edukować. Ta sama reguła ma zastosowanie do gospodarki odpadami.

Źródło: blog Krzysztofa Przybyła, prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego na portalu Salon24.pl

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.