FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Canva
Fot. Canva

Jaki pomysł na rosnące nierówności?

6 lutego 2023

Krzysztof Przybył: Przeciwnicy gospodarczych liberałów powtarzali, że nie można dopuścić, by biedni w Polsce stawali się jeszcze biedniejsi, a bogaci – jeszcze bogatsi. Nie trzeba być socjalistą, aby zgadzać się z twierdzeniem, że duże rozwarstwienie dochodów jest szkodliwe dla społeczeństwa i dla gospodarki. Niestety, po siedmiu latach od zainaugurowania rozbudowanych programów socjalnych (czemu, niestety, towarzyszą coraz to nowe pomysły obciążeń fiskalnych dla biznesu) okazuje się, że nierówności rosną. I to, a nie rozmaite tematy zastępcze, powinno być ważnym elementem debaty przed wyborami parlamentarnymi.

Wykresy z ostatnich raportów GUS o realnych dochodach gospodarstw domowych z pracy i emerytur przypominają trajektorię samolotu, który utracił silniki i coraz gwałtowniej spada” – spuentowano na portalu Forsal.pl, analizując dane GUS. Spadek realnych wynagrodzeń wynikający z inflacji to jedno, a coraz większe – nie zawsze uzasadnione „niewidzialną ręką rynku” – różnice w wynagrodzeniach różnych branż to drugie. Czy wiedzą Państwo, o ile procent między listopadem a grudniem ubiegłego roku wzrosło przeciętne wynagrodzenie w górnictwie? O ponad 36%. W rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie jeszcze więcej, bo o 74,3%. Na drugim końcu skali mamy budownictwo (4,6%) oraz gastronomię i hotelarstwo (2,6%).

Wstępna analiza szczegółowych danych GUS za cały 2022 r. pokazuje, że na średnio 13-procentowy wzrost nominalnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw (powyżej 9 osób) złożyły się podwyżki i premie antyinflacyjne rzędu 30 procent dla nielicznych i rachityczne, kilkuprocentowe wzrosty płac większości” – czytamy we wspomnianym tekście. A zatem mamy grupę dużych firm, z odpowiednią finansową poduszką, które stać na rekompensowanie pracownikom rosnących kosztów życia. W warunkach braku rąk do pracy w wielu sektorach gospodarki nie jest to dobroczynność, a warunek zatrzymania pracowników. I znowu, spójrzmy na drugi koniec skali. Tam mieszczą się małe firmy i mikroprzedsiębiorstwa, które jednocześnie muszą borykać się z presją płacową, rosnącymi kosztami energii i w ogóle - kosztami bieżącej działalności.

Na pociechę można wspomnieć, że rozwarstwienie dochodów pogłębia się także w zamożnych państwach „starej Unii”, m.in. z powodu zmian wywołanych cyfryzacją wielu sektorów i wzrostem zapotrzebowania na wykwalifikowanych specjalistów. Na pytania o dwucyfrową inflację nasi włodarze odpowiadali przez długi czas, że na Zachodzie też borykają się z tym problemem. Nie sądzę, aby przedsiębiorcy w kampanii wyborczej chcieli usłyszeć, że to nie tylko polski problem, albo że Polska musi podążać za unijnymi trendami. Nasza gospodarka stoi przed wyzwaniami, z jakimi nie mieliśmy do czynienia dziesięć ani dwadzieścia lat wcześniej. Faktyczna nieskuteczność prowadzonej przez obecny rząd socjalnej polityki – jeśli skutek mierzyć zmniejszaniem nierówności – pokazuje, że nie ma żadnego pomysłu na zmierzenie się z tymi wyzwaniami. Nie jest nim ani łożenie kolejnych miliardów na kolejne programy socjalne, ani zapowiedzi powrotu do kursu sprzed 2015 roku. Tylko, czy nasi politycy podejmą to wyzwanie, zamiast osią sporu czynić kwestie obyczajowe i światopoglądowe?

Źródło: Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Natemat.pl

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.