FUNDACJA TERAZ POLSKA

Jesienne spotkanie Klubu "Teraz Polska"

czwartek, 9 października 2008

8 października 2008 r. w Restauracji St. Antonio w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Klubu "Teraz Polska".

W pierwszej części spotkania Krzysztof Przybył - Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego - wręczył certyfikaty tym Laureatom, krórzy zachowali prawo do posługiwania się Godłem "Teraz Polska". Druga część spotkania miała formę prezentacji, podczas której Członkowie Klubu "Teraz Polska" oraz zgromadzeni Goście mogli poznać Laureatów XVIII edycji Konkursu. W dalszej części spotkania Prezes Krzysztof Przybył ogłosił rozpoczęcie XIX edycji Konkursu "Teraz Polska".

W spotkaniu - jak zawsze - wzięli udział przedstawiciele mediów i instytucji publicznych.

Wszystkim Uczestnikom pragniemy serdecznie podziękowac za uczestnictwo w październikowym spotkaniu Klubu "Teraz Polska". Wyrażamy nadzieję, iż pozwoliło ono nawiązać Państwu ciekawe kontakty, które zaowocują w przyszłości współpracą biznesową.

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.