FUNDACJA TERAZ POLSKA

Już jest polski, szybki i skuteczny test na COVID -19

Fot. SensDx
wtorek, 21 lipca 2020

Pierwszy test diagnostyczny na COVID-19 oraz grypę A/B dający miarodajny wynik w 6 minut wprowadza na rynek polska firma SensDx. Szybki test wykrywa u pacjenta obecność wirusa nawet na bardzo wczesnym etapie infekcji z czułością na poziomie testu genetycznego. Już za kilka tygodni będzie dostępny dla polskich pacjentów, co może skutecznie przyczynić się do opanowania pandemii.

Możliwość szybkiego otrzymania miarodajnego wyniku testu na koronawirusa ma kluczowe znaczenie w strategii walki z pandemią. Dotychczas na wynik testu genetycznego, charakteryzującego się wysoką miarodajnością, trzeba poczekać 1-3 dni. Z kolei testy serologiczne, nazywane też „błyskawicznymi” identyfikują tylko przeciwciała anty-SARS-CoV-2, co w praktyce oznacza, że metoda ta ani nie potwierdza, ani nie wyklucza zakażenia koronawirusem.

Wraz z pojawieniem się pandemii polska firma SensDX S.A. rozpoczęła prace nad stworzeniem szybkiego testu SARS-CoV-2 wykrywającego obecność patogenu nawet na bardzo wczesnym etapie infekcji, z czułością i swoistością na poziomie testu RT-PCR (genetycznego). W rozwój detekcji SARS-CoV-2 był zaangażowany Uniwersytet Jagielloński. Zespół prof. Krzysztofa Pyrcia z Małopolskiego Centrum Biotechnologii zdefiniował specyficzne i najbardziej konserwatywne białko wirusa SARS-CoV-2 do dalszego wykrywania za pomocą technologii SensDx. W ramach budowy testu dla SARS-CoV-2 wsparcie w obszarze biotechnologii dostarczył Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej. Już za kilka tygodni szybki i miarodajny test wykrywający COVID-19 oraz grypę A/B będzie dostępny dla polskich pacjentów.

Test firmy SensDx jest przeznaczony do użytku poza laboratorium i pozwoli na szybką diagnostykę pacjentów m.in. na lotniskach, w ratownictwie medycznym, w przychodniach, aptekach lub przy przejazdach przez punkty kontroli. Umożliwiając szybką i skuteczną identyfikację chorych osób rozwiązanie SensDx ma szansę pomóc opanować epidemię.

Test SensDx sprawdza obecność aktywnego białka wirusa i nie wykaże fałszywie dodatniego wyniku w przypadku obecności resztkowego RNA nieaktywnego wirusa, co jest kluczowym czynnikiem odróżniającym technologię SensDx od metod PCR. Już za kilka tygodni test będzie można wykonać w 200 klinikach. Cena za badanie na obecność SARS-CoV-2 to ok. 200-250 zł, ale wraz z popularyzacja testu jego cena będzie spadać aby docelowo wynosić poniżej 100 zł.

SensDx S.A. to polska firma zajmująca się diagnostyką cyfrową. Jest tegorocznym Laureatem Godła Teraz Polska. Wprowadzony przez firmę test zapewnia szybką diagnostykę cyfrową na obecność SARS-CoV-2 i wirusa grypy A / B w wymazie z gardła. Test jest przeprowadzany przy użyciu platformy diagnostycznej SensDx Mobi i jednorazowych mikrosensorów SARS-CoV-2 oraz grypy A / B. Test wykrywa obecność białek specyficznych dla grypy A / B i wirusa SARS-CoV-2 za pomocą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS). Ostateczny wynik testu jest dostępny w ciągu 5-6 minut. Platforma SensDx jest przenośna, a połączenie z chmurą umożliwia integrację procesów z już istniejącymi systemami. Pierwsza ocena SARS-CoV-2 została przeprowadzona wewnętrznie na 100 próbkach dodatnich i 500 próbkach ujemnych (92% czułości and 98,5% swoistości). Niezależna ocena została przeprowadzona na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu przy użyciu 30 dodatnich i 30 ujemnych próbek SARS-CoV-2. Wykazano 90% dodatniej zgodności (czułość) i 97% ujemnej zgodności (swoistość) w porównaniu do referencyjnej metody reakcji łańcuchowej polimerazy cząsteczkowej (PCR). Test grypy A / B został niezależnie zweryfikowany przez CRO w czterech różnych lokalizacjach na 118 próbkach, co dało czułość 93,7% i swoistość 97,5%. Optymalizacja algorytmu uczenia maszynowego platformy diagnostycznej spowoduje z czasem dalszą poprawę poziomu zgodności czułości.

Źródło: SensDx

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.