FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Kierunek: Unia Europejska

29 sierpnia 2021

Krzysztof Przybył: Według danych GUS wartość polskiego eksportu, liczona w euro, w pierwszej połowie 2021 roku wzrosła niemal o jedną czwartą w porównaniu z pierwszymi sześcioma miesiącami roku poprzedniego. O 100 mln euro – do 3,8 mld – wzrósł dodatni bilans naszej wymiany handlowej. Kierunki eksportu pokazują, jak kształtują się nasze naturalne związki gospodarcze, o czym warto pamiętać w debacie nad miejscem Polski w Europie.

Numerem jeden na liście państw importujących polską produkcję pozostają niezmiennie Niemcy, z którymi w ostatnich latach – nad czym należy ubolewać – coraz więcej kwestii nas dzieli. Zachodni sąsiad jest odbiorcą prawie 30 proc. naszego eksportu, a udział ten wolno, lecz sukcesywnie rośnie. Druga na liście jest Francja ze wskaźnikiem 6 proc. W stosunku do ubiegłego roku przeskoczyła Czechy (5,9 proc.). Czwarta jest Wielka Brytania: tu udział w eksporcie spadł z 5,7 do 5 proc., na czym bez wątpienia zaważył brexit. Stany Zjednoczone (2,6 proc.) znajdują się daleko na liście importerów polskich wyrobów.

W dzisiejszym świecie nie da się oddzielić relacji gospodarczych od politycznych. Kształtując jedne, powinno się analizować, jak mogą wpłynąć na drugie. O ile politycy bywają na tyle przebiegli, że swoje projekcje są w stanie ubrać w atrakcyjne hasła i obietnice, to gospodarcze dane są faktami, z którymi nie sposób polemizować.

Co nam mówią dane eksportowe? Wartość polskiego eksportu wzrasta, a pandemiczny rok nie zaszkodził jego wzrostowi – to wiadomość świetna. Ale dane te wskazują, gdzie znajdują się nasi naturalni, najbliżsi partnerzy. Nie na innych kontynentach, ale tuż za miedzą. Nieprzypadkowo na podium znalazły się Niemcy i Czechy. Te pierwsze jako największy partner gospodarczy Polski.

Oczywiście, rządy mogą wzajemne relacje budować w oparciu o „szorstką przyjaźń”, a przedsiębiorcy budować swoje relacje z dala od polityki. Jednak na te relacje wpływa w naturalny sposób klimat zaufania między krajami. Im większe zaufanie, im cieplejsze relacje, tym większe ułatwienia dla inwestycji, korzystne rozwiązania prawne, słowem – wyjście poza minimum, które gwarantują unijne regulacje.

Niemcy są – podobnie, jak Francja – krajem, który do perfekcji doprowadził lawirowanie między traktatową swobodą działalności gospodarczej europejskich przedsiębiorców a protekcjonizmem. Nieprzypadkowo w Niemczech wszystkie próby wejścia zagranicznych koncernów medialnych na rynek skończyły się fiaskiem, a Francuzi, mimo protestów, przeforsowali np. regulacje korzystne dla własnych firm transportowych. Żeby w tym protekcjonizmie zrobić wyłom z myślą o polskich firmach, potrzeba działań politycznych. Gospodarcza dyplomacja nie była i nie jest silną stroną Trzeciej Rzeczypospolitej. A niechętny polskim władzom klimat w Brukseli i części unijnych stolic dodatkowo to zadanie utrudnia.

Jeśli chcemy zwiększać dodatni bilans polskiej wymiany handlowej, musimy zadbać o co najmniej poprawne stosunki z państwami, których rynki są najbardziej dla nas perspektywiczne. Należy zawsze dokonywać bilansu gospodarczych zysków i strat przy planowaniu politycznych działań. Rządy i parlamenty mogą się zmieniać, ale fundamenty gospodarcze – i gospodarcze relacje – powinny być o wiele trwalsze.

Źródło: Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska", Natemat.pl

 

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.