FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
fot. Kamil Broszko/Teraz Polska
fot. Kamil Broszko/Teraz Polska

Klip video z debaty „Perspektywy dla współpracy turystycznej w regionie Trójmorza”.

12 lipca 2022

W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 7. edycja Kongresu 590.  W ramach tego wydarzenia Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zorganizowała cykl  rozmów pod hasłem „Teraz Polska”.

Jedną z nich była debata Perspektywy dla współpracy turystycznej w regionie Trójmorza”, w której wzięli udział:  

  • Joanna Węglarczyk, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju POT  
  • dr Bartłomiej Walas, dziekan Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii  
  • Krzysztof Raganowicz, prezes LOT Metropolia Lublin
  • Jan Korsak, przedsiębiorca, ekspert ds. turystyki

Rozmowę moderował dr Jarosław Górski, WNE UW , doradca FPGP „Teraz Polska”.

Joanna Węglarczyk z  Polskiej Organizacji Turystycznej przyznała, że każdy kryzys niesie za sobą nowe szanse. - Z jednej strony mieliśmy do czynienia z ogromnym załamaniem w turystyce przyjazdowej i krajowej w roku 2020  i 2021. Natomiast ten kryzys przyniósł ze sobą przeformułowanie – turystyka krajowa ma w tej chwili dużo większe znaczenie  niż miała przed pandemią. Turyści krajowi w większym stopniu pozostają tej chwili w kraju, więc ruch turystyczny krajowy w jakimś stopniu zastąpił ruch turystyczny przyjazdowy.

Drugi kryzys w turystyce wywołała wojna w Ukrainie, ale w tym przypadku sytuacja nie jest jednoznaczna.  Joanna Węglarczyk przyznaje: Z jednej strony oczywiście turyści zagraniczni obawiają się przyjeżdżać do Polski, natomiast z drugiej strony nigdy w mediach  międzynarodowych nie mówiło się tak dobrze o Polsce. 

Krzysztof Raganowicz, prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin, w kontekście rozwoju turystyki w regionie Trójmorza zauważył:  My w Lublinie doskonale wiemy co to znaczy pewne wykluczenie komunikacyjne, ponieważ tak naprawdę do zeszłego roku dojazd do Lublina czy koleją czy samochodem był bardzo trudny . Stąd uważam, że jeżeli byłaby taka możliwość, żeby mieszkańcy Węgier Rumunii Bułgarii mogli w prosty przyjemny sposób przyjechać do Lublina do innych miast Polski wschodniej to ten ruch by znacząco.  

Na pewno kluczowa do rozwoju turystyki w obrębie Trójmorza jest infrastruktura i z tym nie można dyskutować bo jeżeli nie da się do jakiegoś miejsca dojechać to turyści  się tam nie pojawiają.  – przyznaje Joanna Węglarczyk z POT. Natomiast równocześnie trzeba pamiętać, że dla Trójmorza Polska jest ważnym rynkiem źródłowym, który posiada wspólne produkty turystyczne.

Krzysztof Raganowicz podkreślił, że do rozwoju turystyki obszarze Trójmorza potrzebne jest wsparcie ze strony rządu i ze strony korpusu dyplomatycznego, ale także bezpośrednich relacji turystów zagranicznych, którzy przyjeżdżają do Polski i mogą poświadczyć swoim znajomym, że do Polski warto przyjeżdżać.

 

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.