FUNDACJA TERAZ POLSKA

Kolejna polska firma gotowa, aby opatentować szybki test na koronawirusa

Fot. Darko Stojanovic/Pixabay
sobota, 12 września 2020

Po SensDx (wrocławskim Laureacie Godła Teraz Polska) Centrum Badań DNA, spółka zależna firmy Inno-Gene notowanej na New Connect, opracowała test genetyczny, który analizuje wytypowane geny w RNA wirusa SARS-CoV-2 i umożliwia otrzymanie wyniku w ciągu 5-10 minut. W ciągu najbliższych dni firma złoży wniosek patentowy. Po tej informacji kurs firmy wystrzelił.

Inno-Genne to jeden z fenomenów koronahossy na polskiej giełdzie. Pod koniec marca za jedną akcję tej spółki płaciło się mniej niż 2 zł. W maju, po informacji, że firma pracuje nad testem na SARS-CoV-2 - kurs wystrzelił do 23 zł.

Test Inno-Gene ma być oparty o technologię RT-LAMP, która analizuje wytypowane geny RNA wirusa SARS-CoV-2 i umożliwia otrzymanie wyniku w przeciągu 5-10 minut. Technologia LAMP - Loop Mediated Isothermal Amplification polega na wykorzystaniu techniki amplifikacji izotermicznej. Metoda została opracowana przez japoński zespół prowadzony przez Notomi. Izotermalna metoda amplifikacji kwasów nukleinowych przebiega w jednej, stałej temperaturze, w przeciwieństwie do badań w klasycznej technice PCR i nie wymaga zastosowania drugich urządzeń (termocyklerów). Porównanie metody LAMP i PCR wskazują, że amplifikacja izotermiczna wykazuje czułość i specyficzność większą od łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) o dwa rzędy wielkości. Przyrost specyficznego produktu reakcji LAMP świadczącego o obecności czynnika patogennego może być obserwowana nawet wzrokowo (zmętnienie probówki i zmiana barwy na pomarańczową). Zmętnienie jest efektem reakcji jonów magnezowych z pirofosforanem (produktem ubocznym amplifikacji), w wyniku której powstaje nierozpuszczalny pirofosforan magnezu.

Opracowany przez spółkę zależna prototyp testu w technologii RT-LAMP będzie w dwóch wersjach:

  • Laboratoryjnej -  przeznaczonej do wykonania przez medyczne laboratoria diagnostyczne. W tej wersji testu wykorzystane zostaną znakowane fluorescencyjnie specyficzne sondy molekularne.
  • Przesiewowej - do wykorzystania w każdych warunkach (np. w punktach mobilnych na lotniskach czy przejściach granicznych poprzez detekcję wzrokową lub zastosowanie zwykłych smartfonów i zaprojektowanej aplikacji). Spółka będzie prowadziła prace w kierunku możliwości wykorzystania smartfonów i mobilnych aplikacji do detekcji koronawirusa.

Inno-Gene prowadzi także zaawansowane prace wdrożeniowe nad kolejnymi wynalazkami:

  • technologią omijającą etap izolacji RNA wirusa w badaniach molekularnych (etap ten jest najbardziej czasochłonny);
  • technologią umożliwiającą pobranie próbek w kierunku detekcji SARS-CoV-2 bez pobierania wymazów z gardła i nosa. W tym przypadku materiałem do badań będzie ślina pacjenta, co umożliwi pobieranie i transport materiału bez konieczności pobierania wymazów przez personel medyczny;
  • testem "podwójnym" identyfikującym i różnicującym jednocześnie infekcje wirusem grypy oraz SARS-CoV-2.

 

Inno-Gene to grupa spółek działających w obszarach genomiki, diagnostyki genetycznej oraz bioinformatyki. Inno-Gene współpracuje z klinikami, laboratoriami oraz gabinetami lekarskimi różnych specjalizacji biotechnologicznych. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

Centrum Badań DNA – spółka zależna Inno-Gene już w kwietniu br. oferowała jednocześnie diagnostykę molekularną (genetyczną) i serologiczną (identyfikacja antygenów wirusa i specyficznych przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2) oraz sprzedaż szybkich testów do samobadania przeznaczonych dla personelu medycznego. Badania serologiczne pozwolą na identyfikacje osób, które miały kontakt z koronawirusem i przeszły bezobjawowo chorobę oraz wytworzyły odporność na wirusa. Później Inno-Gene zdobyło refundację na swoje testy, a następnie wprowadziło mobilne punkty pobrań, których liczba z dnia na dzień się powiększa.

Źródło Businessinsider.com.pl

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.