FUNDACJA TERAZ POLSKA

Koncert Galowy XVII edycji

wtorek, 22 maja 2007

21 maja 2007r. koncertem w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zakończyła kolejną edycję Konkursu "TERAZ POLSKA".

W tegorocznej edycji, po raz pierwszy, formuła konkursu została rozszerzona o dwie nowe kategorie - dla Produktów Lokalnych oraz dla Gmin. Warto zaznaczyć, że w tym roku po raz pierwszy zaproszono do udziału w Konkursie również Banki, instytucje ubezpieczeniowe i finansowe.

W sumie przyjęto i oceniono 193 wnioski weryfikacyjne - z czego:

 • 45 zgłoszeń dotyczyło edycji na najlepsze Produkty
 • 38 zgłoszeń dotyczyło edycji na najlepsze Usługi
 • 15 zgłoszeń dotyczyło I edycji dla Produktów Lokalnych
 • 94 zgłoszenia wpłynęły do I edycji Konkursu „Teraz Polska” dla Gmin

Ostatecznie Kapituła wyłoniła:

 • 10 Laureatów w kategorii na Najlepsze Produkty
 • 13 Laureatów w kategorii na Najlepsze Usługi
 • 9 Laureatów w I edycji Konkursu dla Gmin
 • 2 Laureatów w I edycji Konkursu dla Produktów Lokalnych

Koncert Galowy XVII edycji Konkursu uświetnili polscy Artyści. Gwiazdą koncertu był kompozytor i dyrygent Piotr Rubik, któremu towarzyszyła Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej, a także Chór Uniwersytetu Wrocławskiego GAUDIUM, Chór Kameralny Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz Chór LA MUSICA CORALE. W gali wzięli udział również goście specjalni:

 • Małgorzata Walewska
 • Michał Bajor
 • Leszek Świdziński

Statuetki Polskiego Godła Promocyjnego wręczali:

Przewodniczący Kapituły Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” - Profesor Michał Kleiber, Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego - Krzysztof Przybył oraz Robert Korzeniowski i Jan Pietrzak.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Laureaci poprzednich edycji Konkursu “TERAZ POLSKA”, nominowani do Godła w XVII edycji, członkowie rządu, ambasad oraz przedstawiciele świata kultury i biznesu.

Sponsorzy Koncertu Galowego „Teraz Polska”:

 • Producent Okien Dachowych - FAKRO
 • Producent Pokryć Dachowych - BLACHY PRUSZYŃSKI
 • Producent bloczków z betonu komórkowego - SOLBET

Patron medialny: Telewizja Polska S.A.

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.