FUNDACJA TERAZ POLSKA

Konferencja POLSKIE PUZZLE i finał konkursu prac magisterskich

czwartek, 28 listopada 2013

Konferencja „Polskie Puzzle. Warto być Made in Poland”, która odbędzie się 5 grudnia 2013r. w Sali NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, to dyskusja o tym, jaką Polskę pokazywać Polakom i jak opowiadać o Polsce światu.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną najnowsze kampanie promocyjne naszego kraju w Polsce i zagranicą, przygotowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki, Polską Organizację Turystyczną oraz Instytut Adama Mickiewicza. 

Konferencji towarzyszyć będzie uroczystość wręczenia nagród VII edycji konkursu prac magisterskich „Teraz Polska Promocja”. Tegoroczna edycja konkursu zebrała rekordową liczbę zgłoszeń – aż 124 prace magisterskie! O wysokim poziomie merytorycznym świadczy fakt, że wszystkie nagrody konkursowe zostały przyznane. Aż 16 laureatów odbierze dyplomy!

 Zainteresowanie konkursem „Teraz Polska Promocja” pokazuje, że młodzi ludzie doskonale zdają sobie sprawę ze znaczenia działań promocyjnych dla wzmacniania pozycji Polski w różnych obszarach. Konkurs prac magisterskich organizowany przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” przy współpracy PAZIiIZ, PARP i POT, ma już siedem lat. Przez ten czas zgłoszono 423 prace i wyłoniono 73 laureatów.

Konferencję organizuje Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, natomiast patronami medialnymi gali są: TVP Info, PAP Nauka w Polsce, proto.pl, Link to Poland, Radio Kampus i studia.net.
 

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.