FUNDACJA TERAZ POLSKA

Konferencja Polish Scientific Networks: Science and Business

poniedziałek, 25 kwietnia 2016

W dniach 30 czerwca – 2 lipca 2016 r. we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ odbędzie się konferencja Polish Scientific Networks: Science and Business. Konferencja ta jest współorganizowana przez Klub Stypendystów FNP, Akademię Młodych Uczonych PAN oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest jej strategicznym partnerem. Głównym celem PSN jest dyskusja nad sposobami komercjalizacji wyników badań oraz pomoc w nawiązaniu współpracy między środowiskiem naukowym a firmami i organizacjami zainteresowanymi tworzeniem i wdrażaniem innowacyjnych technologii.

 

 

Jeśli jesteś naukowcem, który chce:

  • rozpocząć przygodę z biznesem, czy to współpracując z nim, czy też zakładając własną firmę;
  • przejść z instytucji akademickich do przemysłu, zastanawia się, czy to dobry wybór, szuka ciekawego miejsca pracy;
  • wrócić do Polski i zastanawia się, co jeszcze - poza pracą na uczelni/w instytucie badawczym - ma ona do zaoferowania;

 

to jest spotkanie, w którym musisz wziąć udział!

Jeśli jesteś przedstawicielem firmy/organizacji zainteresowanej rozwojem innowacyjności i chcesz:

  • wymienić się doświadczeniami z innymi innowacyjnymi przedsiębiorcami
  • znaleźć młodych, zdolnych ludzi, którzy mogą wesprzeć rozwój firmy/organizacji

 

nie może Cię zabraknąć na PSN!

Więcej informacji o konferencji, w tym program i link do rejestracji można znaleźć tutaj. 

Rejestracja zgłoszeń trwa od 14 marca do 29 kwietnia. Opłata konferencyjna wynosi 123 zł.

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.