FUNDACJA TERAZ POLSKA

Konferencja "Promocja Polski - strategie regionalne"

piątek, 10 kwietnia 2009

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zaprasza do udziału w Konferencji "Promocja Polski - strategie regionalne”. Konferencja odbędzie się 23. kwietnia br. o godz. 10:00 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie /Sala Kisielewskiego/.

Konferencja będzie poświęcona dwóm tematom przewodnim.

Celem panelu „Promocja Polski – w stronę rozwiązań strategicznych” będzie prezentacja dotychczasowych prac oraz dalszych planów instytucji administracji centralnej w obszarze promocji Polski, ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów i wyzwań strategicznych oraz potrzeby reorganizacji instytucjonalnej.

Drugą część konferencji stanowić będzie debata na temat „Markowe regiony – wojewódzkie strategie marketingowe” dotycząca potencjału współpracy promocyjnej regionów i przedsiębiorstw oraz roli, jaką w tym zakresie mogłaby odegrać instytucja o charakterze konsultacyjno-koordynacyjnym.

Tematy:

 • Promocja Polski: dokonania w roku 2008, priorytety i wyzwania strategiczne w roku 2009 i w dalszych latach
 • Strategie marketingowe regionów: istota, cele i znaczenie dla wspierania rozwoju regionów;
 • „Pięknie się różnić” – na ile unikalne są przewagi konkurencyjne poszczególnych regionów oraz marki regionalne?;
 • Zakres potencjału współpracy między regionami oraz między samorządem terytorialnym i gospodarczym przy strategiach marketingowych i jego (nie)wykorzystanie;
 • Polska – regiony – gminy – firmy: czy w praktyce istnieje korespondencja pomiędzy działaniami marketingowymi/promocyjnymi na tych 4 szczeblach? – rola instytucji integrującej; oczekiwania względem tej instytucji.

PATRONAT HONOROWY:

 • Rada Promocja Polski

PATRONAT MERYTORYCZNY:

 • Minister Gospodarki
 • Minister Sportu i Turystyki
 • Minister Spraw Zagranicznych
 • Polska Organizacja Turystyczna
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PATRONAT MEDIALNY:


Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.