FUNDACJA TERAZ POLSKA

Konkurs"TERAZ POLSKA" - wkrótce poznamy nominacje

wtorek, 29 marca 2011

Dobiegają końca prace związane z ocenami eksperckimi zgłoszeń, które napłynęły do tegorocznej edycji Konkursu „Teraz Polska”. O Godło „Teraz Polska” rywalizują produkty, usługi, przedsięwzięcia innowacyjne oraz jednostki samorządu lokalnego. W kwietniu poznamy nominowanych do tego zaszczytnego tytułu.

Warunkiem otrzymania nominacji do Godła „Teraz Polska” jest pozytywne przejście przez etap ocen, dokonywanych przez Branżowe Komisje Ekspertów. Pozytywny wynik oceny jest potwierdzeniem spełnienia wszystkich wymagań konkursowych oraz dowodzi wysokiego poziomu jakości weryfikowanych produktów, usług, innowacji oraz wysokiego stopnia rozwoju gospodarczo-społecznego jednostek samorządowych.

Następnie spośród wszystkich zgłoszeń, które otrzymają nominację, Kapituła Godła „Teraz Polska” wybierze Laureatów Konkursu.

Oficjalne wyniki Konkursu oraz tegorocznych Laureatów Godła „Teraz Polska” poznamy na uroczystej Gali w dniu 6 czerwca br.

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.