FUNDACJA TERAZ POLSKA

Koronawirus. Zgłaszajcie się! Połączymy potrzebujących z producentami. Umiemy to robić! #terazpomoc

środa, 25 marca 2020

Nie ma dziś recepty jak poradzić sobie z epidemią koronawirusa (choroby COVID-19 wywoływanej przez SARS-Cov2), ale są konkretne potrzeby. Niektórym można zaradzić.

Jedną z najpilniej zgłaszanych potrzeb, w dobie obecnej epidemii koronawirusa, są środki ochrony osobistej dla przedstawicieli służby zdrowia. Z racji globalnego charakteru zagrożenia i ogólnoświatowych powiązań gospodarczych okazało się, że konkurencyjność weszła na zupełnie nowy poziom, i w wyniku transakcji międzynarodowych w całej Polsce bywają niedostępne niezbędne środki ochrony, jak maski, kombinezony, rękawiczki, przyłbice.


Jak radzić sobie z takimi niedoborami? Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego (organizator Konkursu „Teraz Polska”) – mając na uwadze swoje trzydziestoletnie doświadczenie w promowaniu polskich produktów i firm, może odpowiedzieć jedno – zdajmy się na naszych przedsiębiorców, kreatywnych, elastycznych, przyzwyczajonych do działania w trudnych warunkach. Od 30 lat podkreślamy, że w polskiej przedsiębiorczości drzemie niezwykły potencjał i należy ją dostrzegać, wspierać i nadać jej odpowiednią rangę w dyskursie publicznym. A jak może ona odpowiadać na obecne trudności związane z epidemią?

Wczoraj umieściliśmy wpis o Łukaszu Więcku, który na co dzień prowadzi drukarnię 3D w Zielonej Górze. Po znalezieniu w sieci gotowego projektu przyłbicy, rozpoczął produkcję na ośmiu drukarkach, jakie posiada. Skromny człowiek, Łukasz Więcek w ciągu jednego dnia zaopatrzył Szpital w Zielonej Górze oraz WSPR Zielona Góra w niesamowicie istotny w ochronie osobistej sprzęt. Za nim poszli inni właściciele drukarek 3D i w jeden dzień powstała sieć drukarni regionalnych. Dziś o pomoc w pozyskaniu przyłbic zwrócił się do nas Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, któremu przekazaliśmy niezbędne namiary. Połączyliśmy ważne potrzeby społeczne z polskim biznesem i wierzymy, że dzięki temu personel medyczny, który pełni dziś historyczną misję, będzie dzięki temu bezpieczniejszy. Jesteśmy gotowi robić to dalej – odnajdować możliwości walki z koronawirusem przy wykorzystaniu potencjału polskich przedsiębiorstw. Prosimy o informacje nt. Państwa potrzeb i możliwości.

E-mail: terazpomoc@terazpolska.pl

FB: Facebook.com/terazpolska

 

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego - organizator Konkursu „Teraz Polska” - włącza się w akcję promowania przedsiębiorstw działających na polskim rynku, które podejmują niestandardowe inicjatywy będące odpowiedzią na epidemię koronawirusa. Równocześnie chcemy być rzecznikiem firm, które z racji zawirowań  społecznych i gospodarczych potrzebują obecnie szczególnego wsparcia. Będziemy zabierać głos w ich sprawie i współpracować w poszukiwaniu rozwiązań pozwalających wyjść z kryzysu. #terazpomoc

 

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.