FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Krzysztof Przybył i Michał Lipiński mówią o Konkursie „Teraz Polska” w Programie 1 Polskiego Radia

Krzysztof Przybył i Michał Lipiński mówią o Konkursie „Teraz Polska” w Programie 1 Polskiego Radia

24 stycznia 2023

W miniony poniedziałek Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego i Michał Lipiński, dyrektor Konkursu „Teraz Polska” opowiedzieli o najważniejszych korzyściach wynikających ze zgłoszenia produktu bądź usługi do Konkursu, o zasadach aplikowania oraz o zainteresowaniu inicjatywą. Audycję przygotowała i rozmowę przeprowadziła Justyna Golonko. Oto zapis wywiadu.

Emisja materiału odbyła się w poniedziałek o 6:33 w PR1 Polskiego Radia, w audycji: Po Pierwsze Ekonomia.

Redakcja Programu 1 Polskiego Radia: Czym dokładnie jest konkurs "Teraz Polska"?

Krzysztof Przybył: Konkurs „Teraz Polska” to jedno z najstarszych w Polsce przedsięwzięć, w którym nagradzani są przedsiębiorcy. Funkcjonuje od 1993 roku. Nagrodą dla Laureatów jest m.in. prawo do posługiwania się Godłem „Teraz Polska”, czyli jednym z najlepiej rozpoznawalnych symboli promocyjnych na polskim rynku oraz możliwość udziału w kampaniach promocyjnych nagrodzonych produktów i usług.

Tegoroczna edycja Konkursu zostanie przeprowadzona w trzech kategoriach: dla produktów, usług oraz przedsięwzięć innowacyjnych. Głównym kryterium stosowanym przez ekspertów przy ocenie zgłoszeń jest jakość. A ponieważ nie oceniamy firm ze względu na ich wielkość, czy skalę działania, szansę na wygraną w Konkursie „Teraz Polska” mają reprezentanci wszystkich firm, niezależnie od tego czy jest to mała lokalnie działająca firma rodzinna, czy duże przedsiębiorstwo oferujące swoje produkty lub usługi nie tylko w Polsce, ale także na rynkach zagranicznych.

Redakcja Programu 1 Polskiego Radia: Co otrzymają laureaci konkursu i jakie korzyści dla nich niesie wygrana w konkursie?

Krzysztof Przybył: Jak już wspominałem laureaci Konkursu otrzymają prawo do wykorzystywania logo „Teraz Polska” – jednego z najbardziej rozpoznawalnych znaków promocyjnych, symbolizującego wysoką jakość i polskie pochodzenie. Ponadto będą mogli skorzystać z pakietu promocyjnego, w skład którego wchodzi m.in. prezentacja podczas Gali finałowej, promocja w wydawnictwach Fundacji, udział w kampaniach reklamowych i członkostwo w Klubie „Teraz Polska”. Dla Polaków Godło „Teraz Polska” to symbol wysokiej jakości produktów. Cieszy się ponad 80% rozpoznawalnością. Ponadto potwierdza ono polskie pochodzenie, a jak pokazują ostatnie badania, zakup krajowych towarów jest oznaką współczesnego patriotyzmu. Dlatego poprzez udział w Konkursie firmy mają szansę na wyróżnienie swojej oferty i podkreślenie jej jakości oraz krajowego pochodzenia.

Redakcja Programu 1 Polskiego Radia: Jest to już 33 odsłona tego konkursu. Czy cieszy się on sporym zainteresowaniem?

Krzysztof Przybył: Konkurs cieszy się sporym zainteresowaniem na wielu płaszczyznach. 

Po pierwsze, sam w sobie jest marką, która przyciąga od ponad 30 lat przedsiębiorców. Każdego roku trafiają oni do nas, zgłaszając produkty i usługi, chcąc w ten sposób potwierdzić skuteczność oraz sens obranej strategii, Chcą też oczywiście włączyć do swojej strategii rozmaite korzyści biznesowe związane ze startem w konkursie. Dzięki temu, że znak „Teraz Polska” jest powszechnie znany i utożsamiany z wysoką jakością i polskim pochodzeniem, wielu z naszych laureatów odnotowuje wzrost sprzedaży nagrodzonych produktów i usług.

Spora grupa laureatów po otrzymaniu Godła „Teraz Polska” działa w ten sposób, że wykorzystuje Godło „Teraz Polska” i sam fakt wygranej w Konkursie jako główny punkt swojej strategii promocyjnej. Znak „Teraz Polska” pojawia się w każdym ich materiale reklamowym, w folderach, w postach na facebooku, w katalogach, reklamach internetowych. Są nim oznaczone samochody firmowe, tablice informacyjne a nawet wizytówki i korespondencja mailowa.

Zainteresowanie Konkursem i Godłem „Teraz Polska” przejawia również całe społeczeństwo – to oczywiście dla nas i naszych laureatów bardzo ważne. Prowadzimy badania opinii na reprezentatywnej próbie i każdego roku świadomość znaku „Teraz Polska”, jego celu, roli i tego, co on oznacza i jakie niesie walory, jest wśród Polaków bardzo wysoka, co pośrednio potwierdza, że Godło „Teraz Polska” jak i Konkurs „Teraz Polska” cieszą się sporym zainteresowanie społeczeństwa.

Redakcja Programu 1 Polskiego Radia: Co należy zgłosić do konkursu? Co brane jest pod uwagę?

Michał Lipiński: Firmy mogą zgłosić do Konkursu „Teraz Polska” produkt, ewentualnie serię produktów, lub usługę. Jednostki badawcze i przedsiębiorstwa prowadzące działalność badawczo rozwojową mogą również zgłaszać innowacje. Od zgłaszanych produktów i usług wymagamy, aby były wytwarzane w Polsce i dostępne w sprzedaży od co najmniej pół roku. Nie mogą to być zgłoszenia, które powstają w oparciu o licencję.

Oczywiście zawsze rekomendujemy firmom, aby zgłaszały te rozwiązania, które chcą promować. Nie ma natomiast znaczenia, czy zgłaszany produkt jest rozwiązaniem masowym, czy niszowym. Wśród ocenianych rozwiązań co roku znajdują się zarówno te przeznaczone dla klientów indywidualnych, jak i specjalistyczne rozwiązania adresowane do klientów biznesowych.

Warty podkreślenia jest fakt, że nie ograniczamy zgłoszeń do konkretnych branż. Jeżeli popatrzymy na nagrodzone do tej pory produkty i usługi to dojdziemy do wniosku, że wśród laureatów są w zasadzie przedstawiciele wszystkich branż polskiej gospodarki – od produktów spożywczych, budowlanych, czy usług handlowych, z których korzystamy na co dzień, do np. skomplikowanych maszyn górniczych, dronów, czy usług, których odbiorcami w skali naszego kraju jest dosłownie kilka firm.

W konkursie „Teraz Polska” najważniejsza jest jakość produktów i usług. To właśnie jakość jest głównym kryterium branym pod uwagę na etapie ocen konkursowych. Dzięki temu możemy nagradzać firmy reprezentujące tak odmienne branże. Ale łączy je jedno, wysoka jakość oferty oraz polskie pochodzenie. To te dwie cechy symbolizuje znak „Teraz Polska”.

Redakcja Programu 1 Polskiego Radia: W jaki sposób można zgłosić się do konkursu "Teraz Polska"?

Michał Lipiński: Aby dokonać zgłoszenia, należy: wypełnić ankietę rejestracyjną, która jest dostępna na stronie terazpoklskafirma.pl. Wypełnienie tej ankiety trwa ok. 3 minut; po dokonaniu rejestracji firma otrzyma ankietę weryfikacyjną. Na podstawie tej ankiety do 31 stycznia 2023 należy przygotować wniosek o przyznanie znaku „Teraz Polska”. W ankiecie opisuje się szczegółowo zgłaszany produkt lub usługę. Informacje przekazane w ankiecie weryfikacyjnej są następnie wykorzystywane przez ekspertów do przeprowadzenia oceny. A jej wynik decyduje o tym które ze zgłoszeń mogą zostać nagrodzone Godłem „Teraz Polska”, a które muszą się jeszcze poprawić.

Przygotowanie zgłoszenia nie jest trudne. Oczywiście wszystkim uczestnikom, którzy mają pytania pomagamy w wypełnieniu ankiety. Pomocne mogą być również informacje na stronie terazpolskafirma.pl Można tam znaleźć szczegółowe informacje na temat warunków udziału w Konkursie, regulamin oraz ankietę rejestracyjną.

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.