FUNDACJA TERAZ POLSKA

Laureaci IV edycji Konkursu TERAZ POLSKA PROMOCJA

poniedziałek, 06 grudnia 2010

3 nagrody główne i 3 wyróżnienia przyznała Kapituła Konkursu na najlepsze prace magisterskie dotyczące promocji Polski pt. TERAZ POLSKA PROMOCJA. W tegorocznej edycji konkursu Kapituła nie przyznała pierwszej nagrody, a jedynie dwa drugie miejsca (każde po 5 tys. PLN) oraz jedno trzecie - o wartości 3 tys. PLN. Ponadto wręczone zostały 4 nagrody specjalne: Ministra Gospodarki, Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 6 grudnia 2010 r. w Pałacu Staszica w Warszawie. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości.

Tematem konkursu jest szeroko rozumiana promocja Polski – od zagranicznego wizerunku naszego kraju, przez promocję gospodarczą, a w tym eksport, inwestycje i turystykę, po promocję rozwoju regionalnego, edukacji, nauki, kultury, czy sportu.

Dla autorów najlepszych prac magisterskich przygotowano bardzo atrakcyjną pulę nagród finansowych – łącznie blisko 50 tysięcy złotych.

„Z roku na rok obserwujemy nie tylko przyrost liczby prac, ale także wzrost ich jakości, mierzony m.in. coraz większą różnorodnością podejmowanych tematów. Oprócz prac o znaczeniu ogólnokrajowym, dotyczących np. zagadnień wizerunku Polski czy promocji polskiego eksportu, jest rosnąca liczba opracowań podejmujących kwestie dość szczegółowe, takie jak atrakcyjność turystyczna konkretnych regionów, czy ocena działań promocyjnych wskazanych miast. – powiedziałProf. dr hab. Krzysztof Opolski – Przewodniczący Komisji Ekspertów - Przybywa zatem prac o bardzo praktycznym znaczeniu, które – bazując na dobrym warsztacie metodologicznym – prezentują zbiór przydatnych wniosków i rekomendacji”.

Z kolei Przewodniczący Kapituły Konkursu - Prof. dr hab. Alojzy Nowak podkreśla, że „Komisja Ekspertów oraz Kapituła Konkursu miały w tym roku wyjątkowo trudne zadanie.
Wśród sporej liczby prac dobrych, zabrakło jednej takiej, która byłaby bezspornie uznana za najlepszą i godną najwyższego wyróżnienia – stąd też zdecydowano o odstąpieniu od przyznania pierwszej nagrody głównej. Niemniej wszystkie prace nagrodzone – w tym te, który zyskały branżowe nagrody specjalne – wyróżniają się innowacyjnością podjętych tematów, głębią analizy oraz oryginalnością wniosków. Ich autorom należą się ogromne gratulacje. Mogę chyba powiedzieć w imieniu organizatorów konkursu, że pokaźny, bardzo dobry dorobek dotychczasowych laureatów świadczy o tym, że tematyka promocji Polski zyskuje uznanie w badaniach na polskich uczelniach.”

Konkurs „TERAZ POLSKA PROMOCJA” stał się w ostatnich latach jednym z najbardziej prestiżowych konkursów prac magisterskich. Głównym organizatorem projektu jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Inicjatywę współorganizują Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polska Organizacja Turystyczna, a także Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Patronat honorowy nad projektem objęli Ministrowie: Gospodarki, Spraw Zagranicznych, Sportu i Turystyki, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rolnictwa i Rozwoju Wsi,Rozwoju Regionalnego oraz Narodowy Bank Polski. W gronie licznych Partnerów znajdują się m.in. największe warszawskie uczelnie: UW, SGH i SGGW. „Z roku na rok konkurs ma coraz większą renomę i to, co chyba cieszy mnie najbardziej to wyjątkowo owocna współpraca z pracownikami naukowymi wielu uczelni, którzy promują ideę naszego konkursu wśród swoich studentów. Doceniamy ich zaangażowanie i chęć współpracy przy tym projekcie.” – mówi Krzysztof Przybył – Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Inicjatywę wspierają również Partnerzy: Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Wydział Zarządzania UW, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Narodowe Centrum Kultury, Agencja Rynku Rolnego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Deutsche Bank PBC S.A. oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

LAUREACI:

Nagrody Główne:

II nagroda - Katarzyna Małgorzata Jędrusik
„Wystawy EXPO jako skuteczne narzędzie promocji Polski na świecie na przykładzie Wystawy EXPO 2008 w Saragossie”
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Pudełkiewicz

II nagroda – Paulina Etterle – Kaszowska
„Promocja Krakowa na hiszpańskim rynku turystycznym”
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej - Katedra Zarządzania w Turystyce
Uniwersytet Jagielloński
Promotor: dr Barbara Dobrzańska – Socha

III nagroda – Malwina Agnieszka Jeka
„Perspektywy rozwoju turystyki żeglarskiej jako markowego produktu turystycznego Polski”
Międzywydziałowe Studium Turystyki i Rekreacji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Promotor: dr Halina Powęska

Nagrody specjalne:

Nagroda Specjalna Ministra Gospodarki: Elżbieta Antonina Bogatko
„Porównanie koncepcji promocji kraju w celu przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie Polski i Republiki Czeskiej”
Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu
Szkoła Główna Handlowa
Promotor: dr Wojciech Budzyński

Nagroda Specjalna Ministra Rozwoju Regionalnego: Marta Agnieszka Adamek
„Społeczeństwo informacyjne a kapitał społeczny. Na przykładzie województwa podkarpackiego”
Wydział Humanistyczny
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Fiut

Nagroda Specjalna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Marta Monika Chwalińska
„Orawskość: między poczuciem regionalności a lojalnością państwową”
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytet Warszawski
Promotor: Prof. dr hab. Lech Mróz

Nagroda Specjalna Ministra Sportu i Turystyki: Izabela Sulimowicz
„Rzeki bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego; ich zagospodarowanie i użytkowanie turystyczne”
Wydział Turystyki i Geografii
Wyższa Szkoła Gospodarki
Promotor: dr Janusz Sewerniak, prof. WSG

Wyróżnienia:

Beata Małgorzata Bogucka
„Analiza i porównanie kampanii promocyjnych wybranych miast europejskich”
Międzywydziałowe Studium Turystyki i Rekreacji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Promotor: dr inż. Marzena Lemanowicz

Monika Steltmann
„Plany rozwojowe miast o funkcji turystycznej i ich realizacja. Przykład Chełmna”
Wydział Turystyki i Geografii
Wyższa Szkoła Gospodarki
Promotor: dr Janusz Sewerniak, prof. WSG

Bartosz Szmit
„Proces kreowania wizerunku Polski - analiza sytuacji i wytyczne dla dalszego rozwoju”
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Promotor: dr hab. Ireneusz Rutkowski, prof. UEP

Galeria zdjęć z Gali finałowej IV edycji Konkursu "Teraz Polska Promocja".

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.