FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Prof. Henryk Skarżyński
Fot. Prof. Henryk Skarżyński

Laureaci Teraz Polska na liście stu najbardziej wpływowych osób w medycynie

1 marca 2023

Już po raz 20. „Puls Medycyny” zaprezentował sylwetki lekarzy, którzy mieli największy wpływ na rozwój polskiej medycyny w minionym roku. W tegorocznej edycji Plebiscytu Lista Stu zwyciężył po raz trzeci w historii prof. Henryk Skarżyński, odznaczony przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego tytułem „Wybitny Polak”. Wśród wyróżnionych znalazły się również cztery inne osobistości nagrodzone w przeszłości przez Fundację.

Plebiscyt Lista Stu od 2014 roku podsumowuje osiągnięcia, którymi w danym roku wyróżniły się nominowane osobistości w różnych dziedzinach medycyny. Jurorzy oceniali kandydatów w trzech kategoriach: osiągnięcia i dokonania w roku 2022, pozytywny wpływ na rozwój polskiej medycyny w 2022 r. oraz siła publicznego oddziaływania.

Za osobę najbardziej wpływową w polskiej medycynie kapituła uznała - już po raz trzeci w historii plebiscytu - prof. dr. hab. n. med. dr. h.c. multi Henryka Skarżyńskiego, światowej sławy specjalistę w dziedzinie otolaryngologii, audiologii i foniatrii oraz otolaryngologii dziecięcej. Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, nagrodzonego Godłem „Teraz Polska”, oraz kierownika Światowego Centrum Słuchu. Prof. Henryk Skarżyński sprawuje także szereg innych, prestiżowych funkcji. Jest konsultantem krajowym w dziedzinie otorynolaryngologii, przewodniczącym Rady Głównej Instytutów Badawczych, członkiem Korespondentem PAN, członkiem założycielem Światowego Forum Słuchu przy WHO, przewodniczącym Rady Uczelni UKSW, przewodniczącym Rady Fundacji „Pro Polonia”, prezydentem Fundacji „Akademia Polskiego Sukcesu”, przewodniczącym Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków”, przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych oraz członkiem założycielem światowego forum jednostek doskonałości Hearring. Profesor Henryk Skarżyński aż 14 razy znalazł się w pierwszej dziesiątce plebiscytu Lista Stu. Jest to najwyższy wynik w historii rankingu.

Na drugim miejscu tegorocznej edycji Plebiscytu Lista Stu, i po raz dziesiąty w pierwszej 10-tce najlepszych lekarzy, znalazł się prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem. Specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej, prezes zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem oraz przewodniczący Central and East European Oncology Group. Nagrodzony przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego tytułem „Wybitny Polak” w 2011 roku.

Na Liście Stu znaleźli się także:

  • na miejscu 15. prof. Piotr Skarżyński, specjalista w dziedzinie otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, audiologii i foniatrii, zdrowia publicznego, zastępca kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, dyrektor ds. nauki i rozwoju Instytutu Narządów Zmysłów, członek zarządu Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. „Medincus”, dwukrotnie nagrodzonego w Konkursie „Teraz Polska”;
  • na miejscu 18. prof. Krzysztof Pyrć, specjalista w dziedzinie mikrobiologii i wirusologii, kierownik Pracowni Wirusologii w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ, członek Europejskiej Grupy Ekspertów ds. Wariantów SARS-CoV-2 przy Komisji Europejskiej, wiceprzewodniczący interdyscyplinarnego Zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie PAN oraz członek Zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego, członek Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Narodowej Radzie Rozwoju, nagrodzony za swoje dokonania przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego tytułem „Promotor Polski” z Małopolski w 2020 roku;
  • na 38. miejscu prof. dr hab. nauk med. Grażyna Rydzewska, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i gastroenterologii; kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, członek zarządu Polskiego Klubu Trzustkowego, redaktor naczelna „Przeglądu Gastroenterologicznego”, wyróżniona statuetką Wizjoner Zdrowia 2022 „Wprost” w kategorii Ambasador Poprawy Jakości Życia Pacjentów (z chorobami zapalnymi jelit w Polsce), nagrodzona za swoje dokonania przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego Tytułem „Promotor Polski” z Podlasia w 2018 roku.


Serdecznie gratulujemy naszym laureatom i życzymy dalszych sukcesów!

Ranking Lista Stu powstaje we współpracy z jurorami zaproszonymi przez „Puls Medycyny”. Głosują oni w dwóch kategoriach rankingowych: Medycyna oraz System ochrony zdrowia. Każdy zespół jurorów otrzymuje proponowaną listę kandydatów. Przed opracowaniem ostatecznego zestawienia jury może – niezależnie od wskazanych wcześniej – zgłosić innych kandydatów, którzy po zaakceptowaniu przez zespół redakcyjny „Pulsu Medycyny”, zostaną umieszczeni na liście.

Kliknij i zobacz pełną Listę Stu w kategorii MEDYCYNA

Źródło: Puls Medycyny

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.