FUNDACJA TERAZ POLSKA

Literacki Nobel dla Olgi Tokarczuk

Fot. Łukasz Giza
piątek, 11 października 2019

Olga Tokarczuk, wybitna polska pisarka została uhonorowana przez Szwedzką Akademię literacką Nagrodą Nobla za rok 2018. Dzieła Olgi Tokarczuk ukazały się już ponad sto razy w tłumaczeniach na 29 języków obcych. Jest laureatką Międzynarodowej Nagrody Bookera 2018 za powieść „Bieguni" ("Flights"). Jest także dwukrotną laureatką Nagrody Literackiej "Nike" za powieści: "Bieguni" (2008) i "Księgi Jakubowe" (2015) oraz wielu innych cenionych nagród literackich.

To już piaty polski Nobel w dziedzinie literatury. Dotychczas tę nagrodę otrzymali: Henryk Sienkiewicz (1905), Władysław Reymont (1924),  Czesław Miłosz (1980) oraz Wisława Szymborska (1996).

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.