FUNDACJA TERAZ POLSKA

Michał Lipiński w debacie pt. „Jak uzdrowić polską gospodarkę po epidemii?” (online)

poniedziałek, 29 czerwca 2020

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wywołała kryzys ekonomiczny praktycznie na całym świecie. Skutki tego odczuwa również polska gospodarka. Rząd uruchomił wiele działań wspierających przedsiębiorców. Czy okażą się one wystarczające? Odpowiedzi udzielą eksperci i analitycy podczas debaty pt. „Jak uzdrowić polską gospodarkę po epidemii?”. Jednym z panelistów jest Michał Lipiński, dyrektor Konkursu "Teraz Polska".

Pandemia Covid 19 sprawiła, że polskie spółki stanęły przed nieoczekiwanym, zupełnie nowym, wyzwaniem. Niektóre branże znalazły się w krytycznej sytuacji. Rodzi to pytanie, czy możliwe są do zastosowania skuteczne środki naprawcze?

Stąd też inicjatywa Instytut Biznesu zorganizowania debaty on-line „Jak uzdrowić polską gospodarkę po epidemii?”. Zaproszeni eksperci podejmują się odpowiedzi na to bardzo trudne pytanie. W dyskusji wezmą udział Michał Lipiński – dyrektor konkursu “Teraz Polska“, Marcin Roszkowski – prezes Instytutu Jagiellońskiego, dr Dawid Piekarz – wiceprezes Instytutu Staszica, Bożena Lubińska-Kasprzak – ekspert Business Centre Club i była Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

– Działania związane z pandemią przemodelowały strukturę biznesu – mówi Juliusz Bolek, Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu – Obnażyły słabości niektórych przedsiębiorstw, w innych przypadkach okazały się, w swoich skutkach dramatyczne dla całych branż. Jednocześnie okazało się, że wybrane procesy biznesowe można realizować w zupełnie inny, bardziej efektywny sposób. Te rozwiązania z pewnością są inspirujące. Sądzę, że podczas debaty on-line „Jak uzdrowić polską gospodarkę po epidemii?”, będą one omawiane i poddawane krytycznej analizie, albowiem każdy kryzys stanowi wyzwanie i tak należy go traktować – dodaje Bolek.

Debata Instytutu Biznesu „Jak uzdrowić polską gospodarkę po epidemii?” odbędzie się we wtorek 30 czerwca 2020 roku o godz. 12.00. Będzie ona transmitowana w czasie rzeczywistym z Galerii Delfiny w Warszawie. Zainteresowani będą mogli ją oglądać przez Internet. Link do transmisji jest już aktywny: https://youtu.be/2qFh4zclLjo. Debatę wspiera Fundacja XBW Ignacego Krasickiego. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Agencja Informacyjna.

 

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.