FUNDACJA TERAZ POLSKA

Młody Promotor Polski 2021- przeżyjmy to raz jeszcze!

Fot. Kamil Broszko/Teraz Polska
wtorek, 6 lipca 2021

31. Gala „Teraz Polska” była okazją do wręczenia, po raz pierwszy w historii Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, nagrody „Młody Promotor Polski” tym, którzy swój osobisty sukces potrafili przekuć dla dobra wspólnego i dla prestiżu kraju. Spośród nominowanych przez Kapitułę młodych i wybitnych z dziedziny nauki, kultury i sportu wyboru Młodego Promotora Polski dokonała Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.

Nominowani do tytułu „Młody Promotor Polski” 2021 byli:

- prof. Marcin Poręba, chemik - w kategorii nauka;

- Piotr Alexewicz, pianista - w kategorii kultura;

- Jan Krzysztof Duda, szachista - w kategorii sport.

Młodym Promotorem Polski 2021 został pianista Piotr Alexewicz.

Uroczystość odbyła się 9 czerwca 2021 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.