FUNDACJA

Młodzi wybierają Polskę

środa, 06 grudnia 2017

Polska to miejsce, wokół którego koncentrują się plany i ambicje zawodowe młodych Polaków. Młodzi nie tylko nie chcą wyjeżdżać z kraju, ale świadomie wybierają swoją ojczyznę jako oś kariery. To o jej wizerunku, gospodarce i kulturze pisali prace magisterskie, a dziś są pracownikami ministerstw, instytucji państwowych i uczelni. Laureaci XI edycji konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” podkreślają, że chcą mieć realny wpływ na przyszłość swojego kraju. 

W środę, 6 grudnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się gala XI edycji konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”, podczas której wręczone zostały nagrody autorom najlepszych prac magisterskich dotyczących promocji, innowacyjności i konkurencyjności Polski. 

Wśród nagrodzonych w tym roku prac znalazły się ciekawe autorskie analizy dotyczące ważnych branż i trendów gospodarczych (etnocentryzm konsumencki, e-commerce, odnawialne źródła energii, gry komputerowe) oraz gotowe projekty wdrożeniowe jak np. projekt „Kaszebe”, dotyczący adaptacji dawnej latarni morskiej Rozewie II dla potrzeb lokalnego centrum kultury czy system pomagający niewidomym w rozpoznaniu nadjeżdżających pojazdów. 

- Dojrzałe analizy przeprowadzone przez tegorocznych laureatów obfitują w ciekawe wnioski i rekomendacje oraz projekty gotowe do wdrożenia – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. – Cieszy nas fakt, że prace magisterskie nagrodzone w tegorocznej edycji konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” tak znakomicie odzwierciedlają panujące trendy gospodarcze. Takie naukowe zainteresowania młodych ludzi są dowodem, że nie tylko śledzą oni bieżącą sytuację w kraju, ale chcą mieć na nią wpływ – podsumowuje. 

 

I tak rzeczywiście jest. Zapytani o przyczyny, dla których swe prace magisterskie poświęcili bieżącym sprawom kraju, laureaci nierzadko podkreślają, że to potrzeba wpływania na rzeczywistość, w której żyją. 

- Nie są nam obojętne bieżące sprawy dotyczące takich obszarów jak polska gospodarka kultura, oświata, sport…- mówi Marcin Metrycki, laureat II nagrody głównej. – Dostrzegamy potencjał naszego kraju, jego perspektywy. Poprzez swoje badania chcemy zwrócić uwagę na pewne problemy. Nie chodzi tutaj o podkreślanie niesprawności czy wad, ale o zaakcentowanie i chęć poprawy takiego stanu – tłumaczy. 


Marcin Metrycki, laureat II nagordy głównej (Fot. Kamil Broszko)

Pomysł na moją pracę magisterską narodził się podczas podróży do Chin. Mając okazję obserwować dynamiczny rozwój i umacniającą się pozycję Państwa Środka w skali globalnej, zaczęłam się zastanawiać, w jaki sposób Polska może na tym skorzystać. Rosnąca klasa średnia w Chinach i systematyczny wzrost popytu na towary zagranicznych producentów niosą ogromne szanse także dla polskich eksporterów. Jednak dotychczasowy bilans polsko-chińskiej wymiany handlowej pozostawia wiele do życzenia… – opowiada Adrianna Gajczak, która za swoją pracę dotyczącą dyplomacji kulturalnej Polski w Chinach otrzymała wyróżnienie Instytutu Adama Mickiewicza. 


Adrianna Gajczak, wyróżnienie Instytutu Adama Mickiewicza (Fot. Kamil Broszko)

Pytanie o przyczyny niewykorzystywania dogodnych warunków do rozwoju stało się także fundamentem pracy magisterskiej Aleksandry Szulc, laureatki nagrody specjalnej Ministra Rozwoju i Finansów.

W programie moich studiów znalazł się przedmiot związany z energetyką wiatrową. Przytaczane podczas zajęć przykłady wykorzystywania energii wiatru na morskich obszarach innych krajów europejskich skłoniły mnie do przemyśleń, dlaczego w Polsce nie wykorzystujemy zasobów energetycznych morza – tłumaczy.


Aleksandra Szulc, laureatka nagrody specjalnej Ministra Rozwoju i Finansów  (Fot. Kamil Broszko)

Autorka w swojej pracy magisterskiej nie tylko przeanalizowała wspomniane przyczyny, ale przede wszystkim skupiła się na możliwościach realizacji morskich projektów wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego. 

Swoją zawodową przyszłość tegoroczni laureaci wiążą przede wszystkim z naszym krajem. ­

Polska jest bardzo interesującym krajem zarówno pod względem energetycznym, gospodarczym, jak i społecznym – mówi Aleksandra Szulc. – Młodzi ludzie już nie chcą wyjeżdżać poza granice kraju, chcą pozostać w nim i tworzyć jego przyszłość – dodaje. 

 

Na rynku pracy tegoroczni laureaci radzą sobie znakomicie. Swoje miejsce znaleźli na uczelniach, w Ministerstwie Finansów, Narodowym Centrum Kultury, a także w prywatnych firmach.

– Obecnie zajmuję się badaniem potencjału dla polskiego biznesu na rynkach azjatyckich w firmie wspierającej rodzimych przedsiębiorców w Azji – opowiada Adrianna Gajczak.

 

W swojej pracy zwróciłam uwagę na szybko rosnący potencjał krajowej branży gier komputerowych i coraz większą liczbę rozpoznawalnych i szeroko uznanych polskich gier. Badanie tego rynku będę kontynuować, chcąc przyczynić się do zwiększenia rozumienia jego specyfiki oraz dalszego rozwoju tej branży – deklaruje Natalia Krakowiak, autorka wyróżnionej pracy „Competitiveness and Piracy in Polish Computer Game Industry in 21st century”.

 

Planów na przyszłość i ambitnych celów tegoroczni laureaci mają wiele, jednak zgodnie powtarzają, że miejscem ich realizacji ma być Polska.

– Pomysłów na siebie mam wiele. Jednego jestem jednak pewna. Poza Polskę na pewno nie wyjadę! – podkreśla Małgorzata Linkiewicz, której praca o wpływie blogosfery na decyzje zakupowe Polaków została wyróżniona w konkursie „Teraz Polska Promocja i Rozwój”. 

Konkurs „Teraz Polska Promocja” powstał w 2007 r. Pierwsze edycje poświęcone były wyłącznie promocji polskiej gospodarki za granicą. Z biegiem lat tematyka prac konkursowych została poszerzona o zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej promocji Polski oraz konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. 

- Konkurs „Teraz Polska Promocja i Rozwój” to bez wątpienia jeden z najlepiej rozpoznawalnych konkursów prac magisterskich w Polsce. W tym roku odbyła się już jego XI edycja – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. - Ponad dziesięcioletnia historia konkursu to ogromny wkład młodych ludzi w rozwój wiedzy na temat współczesnej Polski. To ponad 700 nadesłanych prac magisterskich z kilkudziesięciu uczelni z całej Polski, i przede wszystkim 120 laureatów, którzy dziś pracują w państwowych instytucjach, agencjach rządowych oraz na uczelniach, znakomicie wykorzystując swój potencjał oraz wiedzę zdobytą podczas studiów – dodaje.

 

W tegorocznej edycji nagrody i wyróżnienia trafiły do 14 laureatów. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody główne, wyróżnienia oraz nagrody specjalne ufundowane przez Ministra Rozwoju i Finansów, Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza. 

- Zdobyta nagroda jest dla mnie wynagrodzeniem za wysiłek włożony w napisanie pracy. To jak spełnienie marzeń. Czuję się niezwykle zaszczycony i szczęśliwy – mówi Marcin Metrycki, laureat II nagrody głównej. 

 

Po raz pierwszy w historii konkursu została ufundowana także nagroda przez prezesa zarządu Telewizji Polskiej SA. 

- Nagroda ta jest dla mnie przede wszystkim motywacją do dalszych działań – przyznaje Joanna Pachałko, jej laureatka. - Jest też sygnałem, że poruszane przeze mnie kwestie mogą być interesujące dla szerszego grona odbiorców – dodaje.  


Joanna Pachałko, laureatka nagrody specjalnej Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA

Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane w e-booku „Teraz Polska Promocja i Rozwój”.  

Uroczystość wręczenia nagród poprzedzona została konferencją „Innowacyjne miasto”. W gronie naukowców, przedsiębiorców, innowatorów, polityków, działaczy społecznych i studentów zastanawialiśmy się, jakie będą miasta przyszłości, a także rozmawialiśmy o konkretnych rozwiązaniach wspierających innowacyjne miasta.

Zobacz pełną listę laureatów XI edycji konkursu "Teraz Polska Promocja i Rozwój"

Zobacz katalog galowy XI edycji konkursu "Teraz Polska Promocja i Rozwój"

Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia

 


Laureaci XI edycji konkursu "Teraz Polska Promocja i Rozwój"
 

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter