FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Od magistra do zwycięzcy! Trwa przyjmowanie zgłoszeń w konkursie prac magisterskich „Teraz Polska Turystyka”

Od magistra do zwycięzcy! Trwa przyjmowanie zgłoszeń w konkursie prac magisterskich „Teraz Polska Turystyka”

30 marca 2022

Już można wysyłać prace magisterskie do konkursu „Teraz Polska Turystyka”, powołanego przez Polską Organizację Turystyczną i Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego. Celem jest wspólne ze środowiskiem naukowym wyłonienie młodych talentów dla polskiej turystyki  oraz pozyskanie prac badawczych o potencjale wdrożeniowym.

- Chętnie podejmujemy współpracę w tym zakresie, gdyż dysponujemy doświadczeniem zebranym podczas organizacji 11. edycji konkursu prac magisterskich „Teraz Polska Promocja i Rozwój”. Promocja polskiej turystyki jest jedną z metod wspierania konkurencyjności kraju. Niewątpliwie jest to dziedzina, która ulega dynamicznym przemianom w ostatnim czasie,  a zatem potrzeba jest  systematycznych badań i analiz. Duże znaczenie ma również świeże i kompetentne spojrzenie młodych, dobrze wykształconych ludzi pełnych zapału do kontynuowania obranej tematyki – czy to na niwie teoretycznej, czy też praktycznej. – podkreślił Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

Celem Konkursu jest:

  • promocja  prac magisterskich z zakresu rozwoju, promocji, konkurencyjności, koncepcji marketingowych turystyki Polski;
  • wymiana doświadczeń oraz osiągnięć dydaktycznych różnych środowisk akademickich z obszaru turystyki poprzez prezentację najlepszych prac magisterskich;
  • promocja młodych absolwentów wykazujących się pasją i wysokim poziomem wiedzy o aktualnych trendach oraz nowatorskimi koncepcjami marketingowymi dot. polskiej turystyki;
  • wykreowanie pozytywnego wizerunku Polaków, prezentacja ich dokonań oraz promocja przyszłych liderów i profesjonalistów w turystyce Polski;
  • wzrost rozpoznawalności potencjału polskiej gospodarki turystycznej.

 

Kto może się zgłosić do konkursu

W konkursie mogą wziąć udział absolwenci studiów magisterskich, których prace:

  • dotyczą turystyki krajowej lub przyjazdowej do Polski;
  • zostały obronione po 1 stycznia 2020 r. i uzyskały co najmniej stopień bardzo dobry.

 

Jak się zgłosić

Aby przystąpić do Konkursu należy prosimy przesłać w terminie do 30.08.2022 r. do Polskiej Organizacji Turystycznej wypełnioną kartę zgłoszeniową. Szczegółowe warunki udziału w Konkursie zawiera regulamin.

Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Ekspertów, a zwycięzcy zostaną wybrani przez Kapitułę Konkursu. Laureatów poznamy we wrzeniu 2022 r.

Szczegółowych informacji udziela Liliana Topolnicka-Waszczuk tel. +225367064, +225367070, liliana.waszczuk@pot.gov.pl

 

Pobierz Kartę zgłoszeniową

Pobierz Regulamin

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.