FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Odpowiedzialnie. Blog Krzysztofa Przybyła

28 lutego 2022

Krzysztof Przybył: W obliczu kryzysów i zagrożeń mamy zwykle do czynienia z inflacją słów i niedoborem konkretnych działań. W obliczu wojny w Europie i różnorakich zagrożeń dla Polski to, co można powiedzieć przedsiębiorcom, sprowadza się do jednego, za to niezmiernie ważnego słowa: odpowiedzialność. Za siebie i za innych.

Nie mam wątpliwości: polscy przedsiębiorcy w sytuacjach kryzysowych pokazali, że umieją pomagać. Nie tylko w najprostszy sposób, czyli pieniężnie, ale tworząc i realizując rozmaite projekty. Z godziny na godzinę rośnie skala wsparcia humanitarnego dla Ukrainy i Ukraińców. Angażują się w nią i prywatne firmy, i spółki Skarbu Państwa. Wszyscy mają świadomość, że skala potrzebnej pomocy i czas jej trwania mogą być bardzo duże. Nie oszukujmy się: na razie przyszłość nie wygląda ani trochę optymistycznie.

Ale odpowiedzialność to nie tylko dzielenie się z potrzebującymi. To również rozważne podejście do kryzysu, tonowanie paniki, przestawienie się na nowe ramy działania. Skończył się czas, w którym Europa – poza małymi wyjątkami – wydawała się oazą wiecznego spokoju na tle wstrząsanego konfliktami świata. Ostatnie lata z różnych względów wymusiły zmianę myślenia o biznesie – na przykład z powodu energetycznej rewolucji. Teraz właściwie wszystkie kluczowe parametry biznesu w Polsce i w Europie uległy zmianie.

Ludzie na kryzysy reagują nerwowo: pamiętamy puste półki i kolejki w sklepach w pierwszych dniach pandemii wiosną 2020 roku, więc nie dziwimy się kolejkom na stacjach benzynowych i przed bankami w ostatnich dniach. Tę nerwowość muszą tonować nie tylko władze – nawiasem mówiąc, skuteczność ich działania w tym zakresie będzie miernikiem zaufania obywateli do państwa – ale i biznes. Pracodawcy, kontrahenci, zleceniodawcy – muszą pokazać, że sytuacja ich nie przerasta. Że są odporni na fake newsy i nie pozwolą na rozchwianie rynku.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” wspierała i wspiera siłę polskich marek. I w tą siłę dzisiaj wierzymy – nie tylko w wymiarze marketingowym, ale również, jeśli chodzi o zdolność do udanego podjęcia wyzwań. Polska gospodarka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek Europy, ma duży potencjał. Zadaniem numer jeden dla polskiego biznesu jest utrzymanie tej dynamiki w zmienionych warunkach, a zadaniem dla decydentów – by stworzyć takie warunki, które na to pozwolą. I to jak najszybciej.

Sytuacje kryzysowe pozwalają zawiesić dzielące Polaków konflikty. Niech i tym razem tak będzie – dla wspólnego dobra. Co do tego, że potrafimy wykazać się odpowiedzialnością, nie mam wątpliwości. Byle, mówiąc Wyspiańskim, „chciało się nam chcieć”.

Źródło: Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska", Natemat.pl

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.