FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
PID Polska Sp. z o.o. oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych

PID Polska Sp. z o.o. oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych

26 maja 2022

PID Polska jest liderem wdrożeń detektorów rentgenowskich. Rozwiązania PID Polska zapewniają najbardziej zaawansowany poziom analizy obrazów RTG dostępny na rynku, m.in. dzięki własnemu działowi B+R, własnej produkcji urządzeń w połączeniu z autorskim oprogramowaniem do analizy obrazu oraz serwisowi pracującemu w systemie 24/7.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych jest największym instytutem badawczym w Polsce oraz jedyną polską instytucją badawczą obsługującą reaktor jądrowy (Maria). Centrum prowadzi badania podstawowe, ale także badania nad elementami paliw jądrowych oraz nad bezpieczeństwem systemów jądrowych. Buduje również podsystemy największych akceleratorów na świecie i jest niezależnym producentem akceleratorów dla medycyny, przemysłu i nauki.

Partnerstwo PID Polska z Narodowym Centrum Badań Jądrowych zaowocowało opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnego systemu bezinwazyjnej detekcji CANIS. To urządzenie radiograficzne do skanowania ładunków wielkogabarytowych za pomocą wiązki promieniowania rentgenowskiego o wysokiej energii. Rozwiązanie to jest unikatowe w skali globalnej, ponieważ jest oparte na autorskim dwuenergetycznym akceleratorze umożliwiającym płynną zmianę energii w czasie rzeczywistym. Dzięki temu powstał modułowy system suwnicowy do kontroli pojazdów na przejściach granicznych i kontenerów cargo oraz stacjonarny system do kontroli wagonów kolejowych. Autorski system automatycznego sterowania wsparty nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu automatyki i optyki umożliwił stworzenie w pełni zautomatyzowanego systemu skanowania towarów cargo.

Mikołaj Wroniszewski, prezes PID Polska

Gdy zaczynaliśmy 20 lat temu, detektory rentgenowskie były niszowym produktem, używanym przez pojedynczych producentów. Dziś jest to coraz bardziej powszechna technologia. Obecnie stosuje ją już ok. 20 proc. firm producenckich. Ponad połowa wszystkich rentgenowskich instalacji skanujących w Polsce jest dostarczona przez nas. Nasze technologie opracowujemy we współpracy z kilkoma krajowymi ośrodkami naukowymi, w tym NCBJ. Z segmentem kontroli ładunków w ciężarówkach, wagonach kolejowych i kontenerach morskich – system MultiControl CANIS – mamy synergię technologiczną. Dostarczony przez nas wspólnie z NCBJ system funkcjonuje już np. na przejściu granicznym w Kuźnicy, a obecnie realizujemy kolejne instalacje. Nasze systemy kontroli cargo mogą być używane w centrach logistycznych, zakładach produkcyjnych, przy ochronie obiektów i infrastrukturze wrażliwej czy przy zabezpieczaniu imprez masowych. Jest to segment w coraz większym stopniu przyciągający klientów komercyjnych i rosnący równie szybko, jak ten przemysłowy.

Zainteresowanie Konkursem związane jest z dobrze kojarzonym i rozpoznawalnym w naszym kraju Godłem „Teraz Polska”. Promocja rodzimych produktów zawsze była dobrze odbierana. Uważamy, że posługiwanie się Godłem spotka się z pozytywnym odbiorem wśród naszych krajowych klientów i przyczyni się do większej rozpoznawalności marki MultiControl CANIS.

Godło „Teraz Polska” będzie pojawiało się na rodzimych instalacjach, które w przypadku systemu MultiControl CANIS są obecnie budowane głównie na terenie kraju. Oczywiście wyjście na rynki europejskie, które planujemy w najbliższych latach, także będzie związane z promocją polskiego produktu i podkreśleniem jedności z europejską produkcją.

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.