FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
fot. Kamil Broszko/Teraz Polska
fot. Kamil Broszko/Teraz Polska

Perspektywy dla współpracy turystycznej w regionie Trójmorza

24 czerwca 2022

Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry – z wieloma z tych krajów inicjatywy Trójmorza posiadamy wieloletnią tradycję współpracy bilateralnej (i nie tylko). Jakie zagadnienia wydają się być najbardziej obiecujące dla rozwoju wielostronnej współpracy turystycznej z krajami Trójmorza i co może zyskać na tym Polska? Czego uczą dotychczasowe doświadczenia współpracy turystycznej w inicjatywie Trójmorza?

Jaka jest obecnie kondycja polskiej turystyki, zarówno krajowej, jak i przyjazdowej zagranicznej? Co widać z perspektywy narodowej organizacji turystycznej , a co z perspektywy regionów?

Na te i inne pytania odpowiadali eksperci podczas debaty zorganizowanej przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego na Kongresie 590.

W dniach 22-23 czerwca w Nadarzynie k. Warszawy odbyła się 7. edycja Kongresu 590 pod hasłem „Łączymy wszystkich”.  W ramach tego wydarzenia Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” zorganizowała debatę: „Perspektywy dla współpracy turystycznej w regionie Trójmorza”.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z WYDARZENIA

- Według  danych GUS za 2021 w Polsce pobyt turystów w obiektach noclegowych zmalał do poziomu z 2012, natomiast liczba noclegów dla turystów zagranicznym wyniosła 40% poziomu sprzed pandemii, cofając Polskę aż o 20 lat, czyli do stanu z 2002 . Czasy VUCA (złożoność, zmienność, niejednoznaczność, zmienność) wymagają szybkiego, elastycznego, zwinnego reagowania, niekoniecznie zaś długiego i sztywnego planowania strategicznego w odległym horyzoncie czasu. Jakiej strategii turystycznej potrzebuje dziś Polska aby zwiększyć odporność turystyki na turbulencje w gospodarce światowej i otoczeniu geopolitycznym? – tymi słowami wprowadził widzów do debaty moderator dr Jarosław Górski z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Eksperci debatowali w składzie:

  • Joanna Węglarczyk, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju POT  
  • dr Bartłomiej Walas, dziekan Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii  
  • Krzysztof Raganowicz, prezes LOT Metropolia Lublin
  • Jan Korsak, przedsiębiorca, ekspert ds. turystyki


ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z WYDARZENIA

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.