FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. whc.ifps.org.pl
Fot. whc.ifps.org.pl

Pierwsze w historii statuetki „Perspektywy Medycyny” rozdane

14 kwietnia 2022

Podczas Światowego Kongresu Audiologii w dniach 10-13 kwietnia odbyła się uroczystość wręczenia nagród pierwszej edycji konkursu Perspektywy Medycyny. Celem konkursu jest promowanie ekspertów, liderów i zespołów, które przyczyniają się do podnoszenia poziomu polskiej medycyny, wspierania pozytywnych zmian w ochronie zdrowia w Polsce, poprawiających jakość opieki medycznej oraz popularyzację postaw prozdrowotnych.

Ten konkurs jest okazją, abyśmy przypomnieli o osiągnięciach indywidualnych i zespołowych, a zarazem dowodem na to, że potrafimy odnosić sukcesy i potrafimy się nimi dzielić – mówił prof. Henryk Skarżyński, podkreślając, że konkurs „Perspektywy Medycyny” stanie się stałym punktem w programie Kongresu „Zdrowie Polaków”.

Do konkursu zostało zgłoszonych kilkadziesiąt kandydatur, projektów i programów. Kapituła konkursu oceniała osiągnięcia kandydatów w zakresie wdrażania nowatorskich pomysłów, nowych metod diagnostycznych i leczenia, które przyczyniają się do podniesienia poziomu ochrony zdrowia. Brała także pod uwagę sukcesy placówek zarządzanych przez ekspertów, nowe strategie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, nowe metody diagnostyczne lub terapeutyczne służące poprawie zdrowia i jakości życia pacjentów oraz działania na rzecz unowocześniania polskiego systemu opieki zdrowotnej. Istotna przy ocenie była popularyzacja edukacji i profilaktyki zdrowotnej oraz promowanie nowatorskich programów i rozwiązań w dziedzinie medycyny.

Nagrody i wyróżnienia przyznano w sześciu kategoriach: profilaktyka zdrowotna, organizacja – ochrona zdrowia, nowoczesna edukacja medyczna, telemedycyna i usługi e-zdrowia, innowacje i wdrożenia oraz promocja zdrowia w mediach.

W kategorii Nowoczesna Edukacja Medyczna wyróżnienie otrzymał Krzysztof Przybył, Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Kapituła konkursu uhonorowała promowanie polskich osiągnięć naukowych, technologicznych i medycznych w Europie i na świecie poprzez przyznawanie wybitnym krajowym twórcom i markom Godła „Teraz Polska”. - Dziękuję Radzie Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków” na czele z prof. Henrykiem Skarżyńskim za dostrzeżenie i docenienie działalności Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska"​ – powiedział Prezes Przybył.

Wyróżnienia otrzymali także osoby i i firmy związane z Fundacją Polskiego Godła „Teraz Polska”. Są to:

  • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – Laureat Godła „Teraz Polska”- za największą w 2021 r. na świecie liczbę wszczepionych implantów słuchowych w leczeniu całkowitej i częściowej głuchoty;
  • Laureat tytułu „Promotor Polski” prof. Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za stworzenie programu identyfikacji leków przeciwwirusowych, który zaowocował identyfikacją nowego inhibitora zakażenia koronawirusami, stosowanego obecnie w walce z SARS-CoV-2.

Nagrodę specjalną otrzymał zaś inny Laureat Godła „Teraz Polska”  - PKN ORLEN za wieloletnie wspieranie programów naukowych i społecznych umożliwiających realizowanie przesiewowych badań pod kątem wczesnego wykrywania różnych chorób związanych z rozwojem cywilizacyjnym

 

Pełna lista nagrodzonych

Źródło: whc.ifps.org.pl

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.