FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Canva
Fot. Canva

Plany wyjazdowe Polaków w sezonie zimowym

30 grudnia 2022

W sezonie zimowym 2022/2023 wyjazdy w celach turystycznych z co najmniej jednym noclegiem planuje 35% Polaków w wieku 18 i więcej lat. Większość osób (ponad 60%) wybiera wypoczynek w kraju, 29% - ma w planie wyjazd lub wyjazdy wyłącznie zagraniczne, a 6% wyjedzie zarówno w kraju jak i za granicę. Badanie zostało zrealizowane przez GfK Polonia na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej. 

Zimowy wypoczynek w kraju

Dla prawie 70% wyjeżdżających główny (najdłuższy lub najważniejszy) wyjazd zimowy to wyjazd krajowy. Sześć na dziesięć z tych osób wyjedzie w polskie góry. Pozostali wybiorą inne (niż góry) miejsca w kraju. Tylko co czwarta osoba, która zimowy wypoczynek planuje w Polsce, jako najważniejszy cel swojego wyjazdu wskazuje „uprawianie sportów zimowych”. Ponad połowa wyjeżdżać będzie zimą, żeby zmienić otoczenie, wypocząć lub zwiedzać. Po kilka procent jako główny cel swojego wyjazdu wskazuje udział w jarmarkach bożonarodzeniowych, zimowych wydarzeniach sportowych czy chęć zadbania o zdrowie i urodę. Podczas krajowych wyjazdów zimowych polscy turyści najczęściej korzystać będą z wykupionych pakietów pobytowych (noclegi, wyżywienie lub inne usługi) w hotelu lub pensjonacie (39%), a w dalszej kolejności z noclegów w hotelu, pensjonacie itp. bez wyżywienia (29%) oraz z noclegów u rodziny lub znajomych (28%).

- Plany wyjazdowe Polaków, którzy w znacznej części deklarują, że zimowy wypoczynek odbędą w Polsce to impuls dla wciąż odradzającej się turystyki krajowej. Duże znaczenie w doborze miejsc wypoczynku właśnie w naszym kraju miała możliwość skorzystania przez rodziny z dziećmi z przysługujących im świadczeń z Polskiego Bonu Turystycznego. Statystyki prowadzone przez ZUS, a także fakt, że sześć na dziesięć osób z szerokiego grona, które zadeklarowały pobyt zimowy w Polsce, spędzi go w górach pokazują jakim zainteresowaniem i jak bogatą ofertą turystyczną cieszą się regiony górskie. Ferie zimowe to doskonała okazja do korzystania ze wsparcia ze świadczeń, ale także przekonania tych z Państwa, którzy jeszcze nie wygenerowali lub nie skorzystali z bonu do wypoczynku wspartego programem PBT – do czego gorąco zachęcam - mówił Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Wyjazdy zagraniczne

Jedna czwarta osób, które zadeklarowały wypoczynek zimą za granicą, wybierze góry. Pozostali pojadą w inne lokalizacje. Również w przypadku wyjazdów zagranicznych najczęściej wskazywanym celem jest wypoczynek i zwiedzanie (37%) i kolejno – uprawianie sportów zimowych – 25%, udział w zimowych wydarzeniach sportowych (15%), a co dziesiąta osoba, która na swój główny wyjazd wybierze się za granicę, pojedzie to tzw. „ciepłych krajów” – „po słońce”.  Podczas zimowych wyjazdów zagranicznych ponad połowa polskich turystów zamierza wykupić pakiety pobytowe w hotelu lub pensjonacie, a 28% skorzysta z samych noclegów (bez wyżywienia).

Na ferie czy w Święta?

Najbardziej popularnym terminem wyjazdu są ferie szkolne (41% wskazań). Mniej więcej co 5 respondent planuje wyjechać w okresie świąteczno-noworocznym, a 28% w innym terminie zimowym.

- Przeprowadzane okresowo badania planów wyjazdowych Polaków pozwalają nam dokładnie dopasować prowadzone działania promocyjne do aktualnych trendów, zwyczajów oraz nastrojów turystów. W tym wyjątkowym czasie nasze zimowe ośrodki, które są konkurencyjne wobec znanych zachodnich kurortów, przyciągają miłośników białego szaleństwa - przyznał prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke.

Na tydzień lub krócej

Najwięcej (37%) planujących zimowy wypoczynek wyjedzie na 4-7 dni. Mniej więcej co dziesiąty wyjeżdżający spędzi poza domem tylko 2-3 dni. Tyle samo jest osób, które wyjadą na dłużej – na od 8 do 14 dni. Równocześnie aż 16% wyjeżdżających deklaruje, że wyjedzie na dłużej niż dwa tygodnie. Wyjazdy krajowe będą przeciętnie nieco dłuższe od wyjazdów zagranicznych (średnia długość wyjazdu krajowego wyniesie 3,3 , a zagranicznego – 3,8 dnia).

Z dużym wyprzedzeniem czy w ostatniej chwili?

Czterech na dziesięciu wyjeżdżających planuje swoje zimowe wyjazdy turystyczne z dwu – czterotygodniowym wyprzedzeniem. 17% podejmuje decyzje dwa – trzy miesiące przed wyjazdem, a nieco ponad dziesiąty – spontanicznie – tydzień przed lub jeszcze bliżej wyjazdu. Tzw. „okienko rezerwacyjne” jest krótsze w przypadku wyjazdów krajowych niż zagranicznych.  

Młodsi, posiadający dzieci… Kto jeszcze wyjeżdża w zimie?

Skłonność do wyjazdów maleje wraz z wiekiem respondentów. Najczęściej wyjazdy zimowe planują osoby w wieku między 18 a 24 rokiem życia, najrzadziej – respondenci powyżej 66 roku życia. Częściej wyjeżdżają posiadający dzieci, lepiej wykształceni i osiągający wyższy dochód. Planowanie wyjazdów jest również skorelowane z rodzajem wykonywanej pracy: częściej wyjeżdżają osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych i właściciele firm oraz pracownicy umysłowi wyższego szczebla.


Badanie GfK Polonia dla POT, metoda CAWI – Omnibus, ogólnopolska próba reprezentatywna dla społeczeństwa Polski w wieku 18+, n=1000, realizacja badania w terminie 9-14 grudnia 2022.

Źródło: Materiały prasowe Polskiej Organizacji Turystycznej

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.