FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Początek roku z dobrymi sygnałami

9 stycznia 2023

Krzysztof Przybył: Przez cały zeszły rok niewiele było powodów do optymizmu. Nie tylko z powodu tego, co dzieje się na wschód od naszych granic, lecz również z powodu tego, co dzieje się w kraju, w polityce i gospodarce. Kolejne miesiące przynosiły pytanie: czy to jeszcze spowolnienie gospodarcze, czy to już recesja? Oczywiście nie należy snuć prognoz, czy to pesymistycznych, czy optymistycznych, na podstawie kilku danych z krótkiego okresu, pozostaje jednak niezbitym faktem, że przełom roku przyniósł informacje, które pozwalają mieć nadzieję. A takiej nadziei przedsiębiorcy dzisiaj bardzo potrzebują.

Wskaźnik PMI, obrazujący kondycję polskiego przemysłu, od wielu miesięcy jest poniżej poziomu 50 procent, co pokazuje wyraźną zadyszkę polskiej gospodarki. W grudniu wyniósł co prawda 45,6 punktów, ale to więcej o 2,2 punktu procentowego od wyniku listopadowego i najwięcej od pięciu miesięcy. Ba, więcej, niż spodziewali się ekonomiści. Czy to sygnał zmiany trendu? Nie wiadomo, bowiem zatrudnienie w przemyśle niestety spada, mniejsza jest również aktywność zakupowa. Trzymajmy kciuki, by politycy, szukający nowych źródeł budżetowych przychodów, nie spowodowali swymi projektami, że po wzroście znów nastąpi spadek.

Inflacja – nadal wysoka. Niemniej szybki odczyt GUS za grudzień wykazał 16,6%, mniej niż w listopadzie (17,5%) i mniej, niż szacowali analitycy, zdaniem których grudniowa inflacja miała być na podobnym poziomie do listopadowej. I znowu: nie wiadomo, czy to początek trendu. Dużo zależy od decyzji Rady Polityki Pieniężnej, a także od tego, czy dla szefostwa banku centralnego toczona od jakiegoś czasu wojna z częścią członków Rady okaże się istotniejsza od kondycji złotego.

Przejdźmy do energii i paliw. Ceny gazu na europejskich giełdach spadają i osiągnęły poziom najniższy od lutego 2022 r. Co nie znaczy, że niski. Błogosławić należy łagodną zimę, która powoduje, że popyt na surowiec nie jest wyższy. Jeśli ceny gazu wyhamują na dłużej, to będzie to miało przełożenie również na ceny tankowanych przez nas paliw. Już dawno poziom ich cen przestał zależeć przede wszystkim od notowań baryłki ropy, bo przecież mają w nim udział także m.in. koszty produkcji, zależne od ceny energii i gazu. Przywrócenie normalnej, 23-procentowej stawki VAT i innych podatków na paliwa gotowe na razie nie spowodowało skokowego wzrostu cen paliw, którego tak się obawiano. Nie mają też szerokiego poparcia pomysły, by – wzorem Węgier, które wycofały się z nieszczęsnego eksperymentu – urzędowo regulować ceny benzyny i diesla. Nawiasem mówiąc: po tym, jak w wyniku sztucznego utrzymywania zaniżonych cen paliwa na Węgrzech po prostu go zabrakło, to po uwolnieniu cen osiągnęły one poziom najwyższy w naszym regionie: benzyna „dziewięćdziesiątka piątka” kosztuje grubo ponad 8 zł za litr.

Trzymam kciuki – i myślę, że nie tylko ja – by najbliższy czas przyniósł jeszcze jedną, wyczekiwaną od miesięcy przez biznes informację. Mianowicie o zakończeniu szkodliwego dla Polski sporu z Komisją Europejską w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Powiem wprost: przedsiębiorców nie interesują dywagacje o zapisach w projekcie, nie chcą słuchać o animozjach polityków. Chcą, by jak najszybciej zostały przyjęte regulacje, które otworzą nam drogę do bardzo potrzebnych pieniędzy. Pieniędzy, które pomogą wrócić na ścieżkę wzrostu i zapobiegną cały czas grożącej recesji. Sprawa musi się rozstrzygnąć w najbliższych tygodniach. To wielki sprawdzian dla całej naszej klasy politycznej.

Pierwsze dwa miesiące tego roku pokażą, czy są solidne podstawy do optymizmu. Obyśmy się ich doczekali!

Źródło: Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Natemat.pl

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.