FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Uroczystość 80-lecia Franciszka Stefaniuka, fot. Anna Liminowicz, fot. archiwum F.Stefaniuka
Uroczystość 80-lecia Franciszka Stefaniuka, fot. Anna Liminowicz, fot. archiwum F.Stefaniuka

Polityk, który łączył. Jubileusz 80-lecia Franciszka Stefaniuka

29 czerwca 2024

Krzysztof Przybył: Ludzie – nazwijmy ich ludźmi z pewnym doświadczeniem życiowym (i wiekowym) – zwykli mawiać, że kiedyś było lepiej. Młodzież grzeczniejsza, sąsiedzi bardziej uprzejmi, pociągi bardziej punktualne itp. I ten schemat się powtarza od wielu pokoleń. Ja, jako człowiek zdecydowanie z życiowym doświadczeniem (ale duchem wiecznie młody) wpiszę się pewnie w ten schemat, twierdząc, że dwadzieścia-trzydzieści lat temu nasza klasa polityczna była zdecydowanie innej jakości. To refleksja na marginesie jubileuszu 80-lecia polityka, działacza ruchu ludowego i poety Franciszka Stefaniuka.

Polska wieś poparła Unię. A dziś?

Jubileusz wicemarszałka Sejmu III kadencji wieńczył konferencję zorganizowaną w minioną środę w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: „Polska wieś – wieś europejska: bilans 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej z perspektywy rolników, przedsiębiorców, polityków i ekspertów”. W konferencji wzięli udział m.in. ministrowie (z ministrem rolnictwa Czesławem Siekierskim na czele), parlamentarzyści, eksperci i oczywiście naukowcy z SGGW. Starano się dokonać bilansu dwudziestolecia z perspektywy polskiej wsi. Debatowano też o tym, jak skutecznie tłumaczyć w środowisku wiejskim kwestie związane z Unią Europejską.

To ostatnie jest skrajnie trudnym zadaniem. Obciążenia związane choćby z Zielonym Ładem, zmiany w energetyce, wreszcie perspektywa rozszerzenia UE o Ukrainę i Mołdawię – to zjawiska, które budzą zrozumiały niepokój. Do tego trzeba dodać ogrom celowej i przypadkowej dezinformacji w tematach unijnych, która krąży po Internecie. Nie jest przypadkiem, że najbardziej euroentuzjastyczne ugrupowania w wyborach na wsi osiągnęły mizerne wyniki.

Jednak wejście Polski do UE poparło 52% mieszkańców wsi, a jedynie 6% oddało głos na nie. Dodajmy, że frekwencja w skali kraju wyniosła 58,9%, co pokazuje, że poparcie dla członkostwa w UE na polskiej wsi było relatywnie wysokie, wyższe niż średnia krajowa – bo w sumie głosy za akcesją naszego kraju do Unii oddało 45,6% uprawnionych do głosowania obywateli.

Nostalgia za dobrymi standardami

Taki wynik to między innymi rezultat mądrego wyjaśniania korzyści i rozwiewania obaw w konserwatywnym środowisku. Narracja o zagrożeniu dla niepodległości i suwerenności Polski czy hasła w rodzaju: „NATO tak, Unia nie” donośnie wówczas rozbrzmiewały w życiu publicznym. O tym, że jednak padały na podatny grunt, świadczy fakt, że prawie co czwarty głosujący opowiedział się przeciwko wejściu Polski do Unii Europejskiej. I jeśli konserwatywna polska wieś poparła nasz udział w europejskiej rodzinie wolnych państw, to jest to zasługą takich ludzi, jak Dostojny Jubilat.

Franciszek Stefaniuk był posłem na Sejm przez 26 lat, od roku 1989 do 2015. I nie jest przesadą, jeśli powiem, że jest tak samo pełen energii, poczucia humoru i życzliwości do ludzi, jak był w okresie, gdy parał się wielką polityką. Marszałek Stefaniuk jest reprezentantem pokolenia, które umiało postawić wyraźną różnicę między tym, co jest istotą, esencją demokracji, a co jest dla niej śmiertelnym zagrożeniem. Między konkurencją politycznych ugrupowań, konkurowaniem na programy, wizje rozwoju, do których należy przekonać jak najszersze grono, w tym politycznych oponentów – a pełną nienawiści walką na wyniszczenie. Między pokazywaniem, że siłą społeczeństwa jest różnorodność poglądów, sposobów służenia dobru publicznego a zachęcaniem do publicznego okazywania pogardy dla osób o innych poglądów.

Jeżeli ktoś może uspokoić obawy polskich rolników, to tylko osoby, które łączą, nie dzielą. Które nie postrzegają świata w czarno-białych barwach. Tylko czy znajdziemy drugiego Franciszka Stefaniuka?

Źródło Salon24.pl blog Krzysztofa Przybyła, prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego

karta dół laureaci 2024

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.