FUNDACJA TERAZ POLSKA

Zaproszenie: Polski Sukces 1989-2014. Dokonania i perspektywy.

poniedziałek, 24 marca 2014

W imieniu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" oraz Ośrodka Dialogu i Analiz THINKTANK, zapraszamy na debatę "Polski sukces 1989-2014. Dokonania i perspektywy", która odbędzie się 2 kwietnia 2014 r. w Sali NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie o godz. 10.00

Debata odbędzie się w związku z przypadającymi w tym roku rocznicami: 25-lecia transformacji ustrojowej, 15-lecia członkostwa w NATO oraz 10-lecia uczestnictwa w UE. Podczas dyskusji zaproszeni goście podsumują drogę, jaką Polska przebyła przez ostatnie 25 lat i zastanowią się - jakie cele i jakie ścieżki rozwoju powinny być wytyczane na kolejne lata.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, prośba o rejestrację do 31 marca br. Rejestracja: TUTAJ

Użyj hashtag #25latPolskiSukces i obserwuj nas na Twitterze @Teraz_Polska

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.