FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Nexera
Fot. Nexera

Ponad pół miliona mieszkańców w zasięgu sieci światłowodowej laureata Teraz Polska

8 lutego 2023

Na koniec 2022 r. światłowodowa sieć Nexery docierała do 500 000 gospodarstw domowych zlokalizowanych w ponad 4 000 miejscowości na obszarach centralnej i północno-wschodniej Polski. Z internetu światłowodowego korzystali internauci w ponad 110 000 domów i mieszkań, a na szerokopasmowej sieci Nexery swoje usługi świadczyło w ubiegłym roku już 54 operatorów detalicznych. Firma przeznaczyła też blisko ćwierć miliona złotych na wsparcie lokalnych inicjatyw pomocowych. Nexera została nagrodzona w 31. edycji Konkursu „Teraz Polska” za usługę korzystania ze światłowodowej sieci dostępowej (FTTH) w innowacyjnym modelu operatora wyłącznie hurtowego.

Pół miliona gospodarstw domowych w ponad 4 000 miejscowości

Pod koniec ubiegłego roku w zasięgu sieci Nexery znalazło się 500 000 gospodarstw domowych w 4 000 miejscowości, zlokalizowanych w czterech Regionach Polski – Świętokrzyskim, Łódzkim, Regionie Kujaw z Pomorzem i Mazowszem oraz w Regionie Warmii i Mazur. Dla porównania, w 2021 r. sieć Nexery obejmowała 280 000 gospodarstw domowych w 2 500 wsi i miasteczek. Ponadto, dzięki działaniom operatora, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) dociera obecnie do szkół w 1 850 lokalizacji. W 2022 roku wzrosła średnia prędkość oferowanych usług (download z 380 do 416 Mbps), a także liczba operatorów świadczących usługi na sieci Nexery – z 38 do 54.

Pięć lat na hurtowym rynku

W ubiegłym roku Nexera obchodziła piątą rocznicę swojej działalności. Przez ten czas hurtownik wypracował nowe standardy współpracy z detalistami oraz zrealizował złożone projekty infrastrukturalne. Do końca 2022 r. operator zbudował sieci światłowodowe za 1,5 mld zł, co pokazuje skalę inwestycyjnych firmy oraz tempo rozwoju rynku hurtowego w Polsce. W połowie stycznia 2022 roku wraz z firmą Fiberhost, Nexera powołała do życia Fundację Open Allies – pierwsze w Polsce branżowe gremium rynku hurtowego. W kwietniu 2022 roku Partnerzy zorganizowali pierwszą Konferencję Operatorów Hurtowych. Wydarzenie w założeniu stanowiło wstęp do otwartej dyskusji na temat roli hurtowników na rynku telekomunikacyjnym.

Wielokrotnie nagradzana firma

Nexera i jej pracownicy co roku są laureatami nagród i wyróżnień. W maju ubiegłego roku za aktywne przyczynienie się do przyspieszenia rozwoju sieci światłowodowej w Europie Prezes Zarządu NEXERY Jacek Wiśniewski został uhonorowany Nagrodą FTTH Individual Award 2022 przyznawaną przez elitarną branżową organizację FTTH Council Europe. W 2022 r. firma odnowiła też certyfikację Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, a za wdrożenie Chatbota i Voicebota, narzędzi do komunikacji z mieszkańcami, operator otrzymał wyróżnienie w konkursie Mocarze HiperAutomatyzacji. Działania prośrodowiskowe firmy zostały potwierdzone certyfikatem Ekologiczna Firma 2022.

150 mln kroków i 240 000 zł na cele charytatywne

Od początku działalności operator aktywnie wspiera i włącza się w liczne akcje pomocowe. W ramach oddolnego projektu NEXERA Heroes wyposażeni w krokomierze pracownicy firmy przeliczają przebyty w ciągu roku dystans na konkretne kwoty, które w każdym kwartale zostają przeznaczone na wsparcie lokalnych inicjatyw dobroczynnych. Tylko w 2022 roku firma dofinansowała kilkanaście regionalnych organizacji pomocowych i charytatywnych (m.in.: Toruński Sztab Pomocy Ukrainie, Salezjańską Fundację Misyjną „Don Bosco”, Szkołę Podstawową w Wiatrowcu oraz Stowarzyszenie Amazonek Łask-Kolumna). Dofinansowanie Nexery objęło projekty o charakterze edukacyjnym, ekologicznym, sportowym i prospołecznym, a łączna suma środków przekazana potrzebującym z tego tytułu przekroczyła 240 tys. zł.

2023 rok – perspektywa hurtownika

Echa wciąż nieodległej pandemii i konflikt zbrojny za wschodnią granicą od jakiegoś czasu stanowią stały kontekst biznesowej rzeczywistości - również na rynku telko. Niestabilne otoczenie nie wpłynęło jednak na realizację strategicznych planów Nexery, która w ubiegłym roku rozszerzyła zasięg swojej infrastruktury, również poprzez akwizycje sieci od lokalnych ISP. Sprawna budowa infrastruktury światłowodowej pozostaje dominantą tegorocznej strategii operatora. W najbliższym roku hurtownik skoncentruje się również na działaniach mających na celu zwiększenie saturacji sieci usługami BSA.

- Bieżąca sytuacja gospodarcza i polityczna potwierdza wartość oferowanej przez nas technologii. Biorąc pod uwagę korzyści jakie zapewnia łącze światłowodowe, niewątpliwie jest rozwiązaniem relatywnie tanim w Polsce i bardzo trwałym. Okazuje się to szczególnie ważne w czasach, gdy koszty utrzymania gospodarstw domowych i prowadzenia biznesu stają się coraz wyższe. W 2023 roku kontynuujemy działania mające na celu jak najbardziej efektywną redukcję „białych plam” na cyfrowej mapie Polski, przeciwdziałając wykluczeniu mieszkańców z dostępu do świata on-line. W większej mierze skoncentrujemy się też na podnoszeniu stopnia wykorzystania naszej sieci, wskazując potencjalnym użytkownikom zalety szerokopasmowego łącza w codziennym życiu - mówi Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu Nexery.

Coraz bardziej cyfrowa rzeczywistość stawia na agendzie również kwestię cyberbezpieczeństwa. Przeciwdziałanie zagrożeniom wymaga przede wszystkim odpowiedzialnej optymalizacji zabezpieczeń technologicznych, ale również zintegrowanych działań społecznych i komunikacyjnych.

Coraz częściej jesteśmy świadkami działań, mających na celu przejęcie naszych danych, podszywanie się pod urzędy czy służby. Mnożą się również próby inwigilacji naszych urządzeń. Wszystkie firmy i instytucje świadczące usługi internetowe mają obowiązek przeznaczać więcej środków, aby prawidłowo zabezpieczać zgromadzone dane. W tym kontekście należy również zwrócić uwagę na działania edukacyjne obejmujące różne grupy społeczne. Musimy zadbać o to aby każdy użytkownik internetu dysponował kompetencjami, które umożliwią mu bezpieczne korzystanie z zasobów globalnej sieci - komentuje Jacek Wiśniewski.

Źródło: Materiały prasowe NEXERY

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.