FUNDACJA TERAZ POLSKA

Powstał Klub Liderów Przyszłości

poniedziałek, 21 lipca 2014

17 lipca 2014 w warszawskiej restauracji St. Antonio odbyło się I spotkanie Klubu Liderów Przyszłości. Jego członkowie zostali wyłonieni w ramach programu „25/25. Młodzi liderzy na start”, odbywającego się pod patronatem Władysława Kosiniak-Kamysza – Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wśród 25 Liderów znaleźli się m.in. Adam Bodnar, Rafał Brzoska, Joanna Erbel, Maria Seweryn, Olga Kozierowska, Dorota Masłowska, Artur Kurasiński, Michał Sadowski czy Patrycja Piekutowska, której koncert uświetnił spotkanie.

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ

Projekt realizuje Magazyn „Teraz Polska”, który przeprowadził cykl debat pod wspólnym tytułem „25/25. Młodzi liderzy na start”. Zaproszeni eksperci wytypowali 25 młodych liderów, którzy mają największą szansę uzyskać wpływ na kierunek rozwoju Polski w następnym ćwierćwieczu i pociągnąć za sobą swoje pokolenia.

- W roku rocznicy 25-lecia wolnej Polski, wśród wielu bilansów i podsumowań, brakuje głosu - co dalej z tą Polską? Chcieliśmy ten wielogłos wspomnieniowy uzupełnić o ten mówiący o przyszłości i wskazać wśród młodego pokolenia, liderów, którzy niebawem będą w stanie, nie tylko nie zaprzepaścić tego dziedzictwa, ale przede wszystkim nadać nową jakość i dynamikę w rozwoju Polski – mówił Krzysztof Przybył, Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

W miniony czwartek laureaci odebrali oficjalne odznaczenia i postanowili zawiązać Klub Liderów Przyszłości, jako forum tworzenia idei istotnych dla rozwoju Polski, wypracowania wspólnego głosu w najważniejszych kwestiach dot. rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, czy krystalizowania przedsięwzięć istotnych dla rozwoju Polski. Klub powstał w otwartej formule, a lista członków-założycieli może się powiększać w zależności od działalności i dokonań innych liderów.

- Każdy z nas, dziś wyróżnionych jest człowiekiem, który ciężką pracą doszedł do określonych rezultatów w swojej dziedzinie, często związanej z promocją Polski (czy poprzez kulturę, naukę czy biznes). Nikt z nas nie jest już na początku drogi, ale w mocnym momencie swojej kariery zawodowej. To daje ogromną szansę, że nasz wspólny głos będzie się liczyć. Musimy przekonać ludzi, jak bardzo istotna jest korelacja i synergia wspólnego działania – mówi Patrycja Piekutowska, wybitna skrzypaczka, Liderka Przyszłości.

Wśród 25 Liderów Przyszłości znaleźli się (w kolejności alfabetycznej): Adam Bodnar, Janusz Bujnicki, Rafał Brzoska, Joanna Erbel, Agata Etmanowicz, Katarzyna Gierczak Grupińska, Łukasz Hardt, Leszek Jażdżewski, Olga Kozierowska, Sebastian Kulczyk, Artur Kurasiński, Wojciech Kuśpik, Dorota Masłowska, Łukasz Misiukanis, Grzegorz Piątek, Patrycja Piekutowska, Wojciech Przybylski, Michał Sadowski, Tomasz Sadzyński, Maria Seweryn, Kamila Sidor, Agnieszka Skala, Paweł Sroczyński, Sławomir Sierakowski, Darek Żuk.

- To duży zaszczyt znaleźć się w tej grupie. Z zaciekawieniem rozmawiałam z pozostałymi nominowanymi o ich doświadczeniach w tak różnych od mojej branżach. Możemy bardzo wielu rzeczy się od siebie nauczyć, wymieniać pomysłami i inspirować nawzajem – dodaje Kamila Sidor, współtwórczyni Geek Girls Carrots, Liderka Przyszłości.


***
Opisy laureatów znajdują się TU.

Tagi:
Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.