FUNDACJA TERAZ POLSKA

Projekt Be uniQue!

poniedziałek, 04 lutego 2008

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego objęła funkcję Partnera Merytorycznego projektu Be uniQue!

Be uniQue to innowacyjny projekt, organizowany przez AIESEC Polska Komitet Lokalny SGH, którego głównym tematem jest national branding, czyli kreowanie marki kraju na arenie międzynarodowej.

Każdy kraj, region, nawet miasto, może zbudować swój wyjątkowy, atrakcyjny wizerunek. Dzięki temu ma szansę na dynamiczny rozwój, zainteresowanie turystów, czy przyciągnięcie inwestorów. W dobie globalizacji dla wielu krajów, w tym dla Polski i in. krajów Europy Środkowej i Wschodniej, kluczowe jest to, aby dać się rozpoznać i wyróżnić wśród innych – zbudować swoją markę.

Be uniQue jest projektem o prawdziwie międzynarodowym charakterze. Adresowany jest do studentów nie tylko z Polski, ale innych krajów Europy Środkowej, nowoprzyjętych do Unii Europejskiej oraz kandydujących do niej: Estonii, Litwy, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii i Turcji.

Cele projektu:

  • Popularyzacja tematyki national brandingu wśród studentów warszawskich uczelni wyższych oraz młodych ludzi zwłaszcza z Europy Środkowej.
  • Poszerzenie wiedzy uczestników wydarzeń oraz wyposażenie ich w praktyczne umiejętności z zakresu budowania marki krajów, regionów, miast.
  • Zacieśnienie współpracy między krajami Europy Środkowej w celu wymiany doświadczeń, dobrych pomysłów, wzajemnego poznania kultur oraz umożliwienia powstania nowych inicjatyw z zakresu brandingu miejsc.
  • Rozwinięcie przedsiębiorczości i pokazania znaczenia obywatelskiego zaangażowania w budowie silnych marek krajów wśród adresatów projektów, młodych ludzi z Polski i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Jako Partner Merytoryczny, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego będzie uczestniczyć pod szyldem Programu we wszystkich wydarzeniach wchodzących w skład projektu:

  • dzień promocyjny Be uniQue – SGH, 25.02.2008 – służący zapoznawaniu z tematyką national branding podczas szkoleń i wykładów oraz promocji tej problematyki również poza murami uczelni – Fundacja będzie gospodarzem stoiska promocyjnego oraz organizatorem warsztatów
  • konferencja Be uniQue – Warszawa, 27-30.03.2008 – wydarzenie międzynarodowe (organizowane we współpracy z partnerskimi Komitetami AIESEC z Europy Środkowej i Wschodniej z 7 krajów), ukierunkowane na prezentację wiedzy z zakresu marketingu i brandingu terytorialnego – Fundacja będzie gospodarzem wykładu.
Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.