FUNDACJA TERAZ POLSKA

Projekt Be uniQue zakończony sukcesem!

wtorek, 08 kwietnia 2008

Sukcesem zakończył się projekt Be Unique, którego realizacja była możliwa dzięki merytorycznemu i finansowemu wsparciu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

Projekt Be uniQue został zorganizowany przez AIESEC Polska Komitet Lokalny Warszawa SGH. Jego celem było zwrócenie uwagi na tematykę marketingu miejsc, ze szczególnym uzwględnieniem national brandingu (budowania silnej marki kraju), jako wyzwania stojącego przed krajami Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW), zwłaszcza Polską. Adresowany był do studentów z wielu krajów EŚW.

W ramach projektu Be uniQue zostały zorganizowane następujące wydarzenia:

  • Dzień promocyjny – dnia 25 lutego 2008 r., SGH
  • Konferencja międzynarodowa w j. angielskim – 28-30 marca 2008 r., ośrodek konferencyjny w Białobrzegach k/Warszawy

Dzień promocyjny był wydarzeniem mającym na celu dotarcie do społeczności studentów SGH poprzez szkolenia zorganizowane przez partnerów merytorycznych projektu oraz atrakcje przygotowane w centralnym punkcie SGH, Auli Spadochronowej. Podczas dnia promocyjnego, Jarosław Górski, Doradca Prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego wygłosił wykład na temat Jak Cię widzą tak Cię kupują. Rola wizerunku w marketingu kraju.

Trzydniowa konferencja międzynarodowa była kluczowym wydarzeniem projektu, służyła prezentacji wiedzy, ale również ćwiczeniu praktycznych umiejętności nt. marketingu miejsc. Jej uczestnikami było trzydzieścioro studentów z Polski i z innych krajów EŚW: Czech, Węgier, Rumunii, Ukrainy i Białorusi. Jarosław Górski, reprezentujący FPGP zrealizował szkolenie nt. What do we buy? Brand and COO effect in territorial marketing.

Projekt zakończył się sukcesem, o czym mogą świadczyć:

 

  • zamiar jego kontynuowania przez członków AIESEC,
  • rosnące zainteresowanie tematyką wśród studentów,
  • bardzo dobre opinie uczestników wydarzeń projektu, zwłaszcza konferencji, czego dowodzi ewaluacja przeprowadzona wśród uczestników.
Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.