FUNDACJA TERAZ POLSKA

Promotorzy Polski – były Katowice, będą Toruń i Rzeszów

Fot. Teraz Polska
poniedziałek, 7 września 2020

Krzysztof Przybył

Z opóźnieniem i różnorakimi zmianami, wymuszonymi pandemią, ruszyły kongresy gospodarcze. Katowicki Europejski Kongres Gospodarczy, który zwykle odbywa się w maju, odbył się w minionym tygodniu. Przed nami tradycyjne Forum w Krynicy-Zdroju, które w tym roku przybierze skromniejszą formułę i zmieni miejsce na Karpacz, a także forum toruńskie, wytrwale od trzech dekad organizowane przez Jacka Janiszewskiego. W październiku zaś zapowiadane jest hybrydowe, przygotowywane z wielkim rozmachem, wydarzenie w Rzeszowie – czyli Kongres590. W Katowicach byliśmy, w Toruniu i Rzeszowie będziemy: ze statuetkami „Promotor Polski”.

Konkurs „Teraz Polska” jest oczywiście sztandarowym przedsięwzięciem Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. Nie jest jednak przedsięwzięciem jedynym. Przez wiele lat organizowaliśmy konkurs na najciekawsze prace magisterskie dotyczące promocji Polski. Jesteśmy – razem z Krajową Izbą Gospodarczą – dziesiąty już rok organizatorem Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”; kolejna edycja zostanie rozstrzygnięta na jesieni bieżącego roku. W 2017 roku, właśnie podczas katowickiego EKG, zainicjowany został projekt „Promotor Polski”.

Celem „Promotora” jest wyróżnianie ludzi działających w poszczególnych regionach (lub z nich się wywodzących), którzy swoją aktywnością i swymi osiągnięciami współtworzą pozytywny wizerunek naszego kraju. To przedsiębiorcy, ale i postaci działające na niwie kultury, nauki czy sportu. Wszyscy oni dokładają swoją cegiełkę do budowy Marki Polska. Promują Polskę na świecie, ale – co nie mniej ważne – budują dumę z polskich osiągnięć i wiarę w polski sukces w nas samych.

Czytaj całość

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.