FUNDACJA TERAZ POLSKA

Przedłużenie terminu nadysłania zgłoszeń do XXII edycji Konkursu "Teraz Polska"

poniedziałek, 16 stycznia 2012

31 stycznia upływa termin nadsyłania zgłoszeń do kolejnej edycji Konkursu. Na zwycięzców czeka pakiet promocyjny, w postaci prawa do posługiwania się Polskim Godłem Promocyjnym "Teraz Polska", zniżki na reklamy w mediach współpracujących z Fundacją, możliwość udziału na preferencyjnych warunkach w imprezach promocyjnych współorganizowanych przez Fundację, członkostwo w Klubie "Teraz Polska" zrzeszającym wszystkich dotychczasowych Laureatów Konkursu.

Konkurs, pod patronatem Prezydenta RP, rokrocznie wyłania najlepsze produkty, usługi, przedsięwzięcia innowacyjne a także gminy w Polsce. Nagroda w postaci Godła "Teraz Polska" to wyjątkowy instrument promocyjny, cieszący się wysokim prestiżem i uznaniem, stanowiący efektywne narzędzie budujące i umacniające markę. Przedstawiciele firm wyróżnionych w dotychczasowych edycjach Konkursu podkreślają, że Godło „Teraz Polska” jest świadectwem potwierdzającym najwyższą jakość oferowanych produktów i usług.

Firmy zainteresowane startem w najbliższej edycji Konkursu powinny w pierwszej kolejności zarejestrować się na stronie Fundacji, a następnie do dnia 31 stycznia 2012r. przesłać do Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego wypełniony wniosek weryfikacyjny.

Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać na stronie www.terazpolska.pl oraz w Fundacji pod numerami telefonów: 22 826 01 91, 22 201 26 90.

 

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.