FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Canva
Fot. Canva

Przedsiębiorcy muszą wywierać presję na zmiany

6 marca 2023

Krzysztof Przybył: Rok wyborczy dla przedsiębiorców zawsze jest pełen obaw. Politycy lubią bowiem swoje obietnice finansować ze wzrostu podatków odprowadzanych przez biznes. Z drugiej strony okazuje się czasami, że problemy, których nie dawało się dotąd rozwiązać, znajdują nieoczekiwany i dobry dla biznesu finał. Przykładem mogą być taryfy gazowe.

W styczniu media podniosły kwestię, że mimo obniżki cen gazu na światowych giełdach – do najniższego poziomu od roku – należące do Grupy Orlen PGNiG wciąż liczy sobie słono za ten surowiec. Spółka tłumaczyła się, że „cennik dla klientów biznesowych uwzględnia ryzyko rekordowej w ostatnim roku zmienności na giełdach”. Cóż, ryzyko, zwłaszcza w warunkach tak niestabilnych, z jakimi mamy do czynienia praktycznie od trzech lat – najpierw pandemia koronawirusa, a potem wojna na Ukrainie – powoduje, że prowadzenie biznesu w sektorach surowcowych jest obarczone większą dozą ryzyka. No dobrze, ale czy to ryzyko aż w takim stopniu musi być przerzucane na odbiorców? Zwłaszcza w sytuacji, w której PGNiG odpowiada za około 90% rynku. Nic dziwnego, że sprawą zainteresował się w końcu również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Minęło kilka tygodni i oto okazało się, że jednak się da. Dostawca zmienił niekorzystne dla odbiorców biznesowych reguły. Już od połowy marca ceny gazu dla klientów rozliczanych w oparciu o cennik dla przedsiębiorców mają spaść o ponad 50 procent. Ale nie ta, jednorazowa, obniżka jest najważniejsza. Otóż od 1 kwietnia nastąpi rewolucja cennikowa dla firm. Obecny cennik, ustalany z góry, zastąpi cennik indeksowany. Na czym będzie to polegać? Otóż ceny gazu będą ustalane w oparciu o notowania surowca na europejskich giełdach towarowych, w tym na polskiej Towarowej Giełdzie Energii. Będą one aktualizowane w cyklach miesięcznych, czyli na koniec marca podana zostanie stawka na kwiecień,  końcu kwietnia – majowa itp.

A jednak – można. Można wprowadzić reguły przejrzyste i zrozumiałe dla przedsiębiorców. I, co kluczowe, bardziej fair: dlaczego bowiem biznes, i tak srogo doświadczony w ostatnim roku, ma ponosić dodatkowe ryzyka? Takich kwestii, które można próbować pozytywnie rozwiązywać w roku wyborczym, na pewno jest więcej. Ot, choćby kwestia twórczych interpretacji podatkowych, zgodnie z którymi woda z dodatkiem naturalnego soku traktowana jest jak – to nie żart – sok z dodatkiem podlegającym opłacie cukrowej. Tę interpretację w jednej ze spraw podważył Naczelny Sąd Administracyjny, niemniej jednak potrzebne jest doprecyzowanie przepisów, aby przeciąć zakusy fiskusa na nienależne mu pieniądze. Może i to się uda – podobnie, jak udała się zmiana w kwestii ustalania cen gazu dla polskich firm?

Źródło: Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Natemat.pl

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.