FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Przedsiębiorcza jak Polka! - relacja z debaty.

Przedsiębiorcza jak Polka! - relacja z debaty.

13 lutego 2014

Przedsiębiorcza jak Polka!

O tym, czy Polki mają „gen przedsiębiorczości”, jakie są źródła ich sukcesu i jakie usprawnienia systemowe należy wprowadzić w naszym kraju, by od najmłodszych lat kreować potencjał przedsiębiorczości dyskutowały uczestniczki debaty „Polka przedsiębiorcza. Siła kobiet w polskiej gospodarce”.

ZOBACZ KLIP FILMOWY Z DEBATY

POSŁUCHAJ O DEBACIE W POLSKIM RADIU 3


Spotkanie otworzyła prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Powołując się na przeprowadzone przez PARP badania dotyczące przedsiębiorczości kobiet w Polsce, przypomniała, jak istotna jest rola kobiet w polskiej gospodarce.

- W Polsce kobiety to 51,6% ogółu społeczeństwa i ponad 50% ludności w wieku produkcyjnym. Przedsiębiorczość kobiet w Polsce jest na jednym z wyższych miejsc (9.) w Unii Europejskiej. Udział przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety w całkowitej liczbie przedsiębiorstw wynosi 33,4% wobec 31% w UE, co oznacza, że co 3 firma w Polsce została założona i jest prowadzona przez kobietę – powiedziała Bożena Lublińska-Kasprzak.

Prezes PARP zwróciła uwagę, że nie rozróżniamy przedsiębiorczości na „kobiecą”, czy „męską”. Wszyscy zakładający firmy mają podobne motywacje, nadzieje, oczekiwania i obawy; stają przed podobnymi barierami instytucjonalnymi i wahaniami koniunktury. Jedyna różnica dla kobiet występuje w związku z obciążeniem ich obowiązkami opiekuńczymi najpierw wobec dzieci, a potem wobec rodziców. Dlatego tak ważne jest, by tworzyć miejsca pracy przyjazne matkom.

- Jedną rzecz wiedziałam od zawsze, że na pewną sferę mojego życia tylko ja mam wpływ. Na swoim przykładzie upewniałam się, że wszystko, co wymyślimy możemy zrealizować, wystarczy tylko chcieć. Przez 12 lat byłam człowiekiem korporacji, niewyobrażającym sobie, że mogę przejść na drugą stronę. Dziś już wiem, że przedsiębiorczość to wolność, elastyczność czasu pracy. Ale trzeba pamiętać, że przedsiębiorczość dla kobiety to również wieczny wybór serca matki, która musi pogodzić pracę z życiem rodzinnym – mówiła Olga Kozierowska, Prezes Sukcesu Pisanego Szminką.

Olga Kozierowska, zaznaczyła również, że cechuje ją tzw. "przewlekła wytrwałość", dzięki której nigdy się nie poddaje i zawsze ma w głowie jakiś długotrwały plan. Bo - jak dodała prof. Elżbieta Mączyńska (prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego) - nie ważne gdzie się stoi, ważne gdzie się zmierza. Nina Kowalewska-Motlik – prezes New Communications - zwróciła szczególną uwagę na potrzebę zmian systemowych. Według niej cały czas na nowo utrwalane są stereotypy (np. w podręcznikach szkolnych), które blokują dziewczynki już od najmłodszych lat przed byciem przedsiębiorczymi. Beata Jarosz, wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – podkreśliła, że kobiety muszą mieć większą pewność siebie, odwagę do sięgania po najwyższe stanowiska w firmach i w radach nadzorczych, do śmiałego konkurowania z mężczyznami.

Panie mówiły o wzroście znaczenia nowych technologii, o wpływie edukacji na rozwój kreatywności wśród najmłodszych, o potrzebie współpracy na polu nauka-biznes, korporacje-startupy. Podkreśliły również potrzebę niezależności finansowej kobiet oraz wsparcia mentoringowego i coachingowego.
- Kobiety powinny jak najczęściej brać udział w takich debatach, prowadzić ożywiony networking, komunikować się, wymieniać doświadczeniem - zachęcała Anna Zawadzka, dyrektor zarządzająca Better Leaders Academy.

Czy zatem Polki są przedsiębiorcze? Jak powiedziała moderująca debatę Daria Gołębiowska-Tataj, Prezes Vital Voices Poland - Odpowiedzi są trzy: tak, nie i nie wiadomo. Każdy człowiek ma gen przedsiębiorczości – pytanie, co z nim zrobi?

***

Organizatorem konferencji był Magazyn „Teraz Polska” oraz organizacja Vital Voices Poland. Partnerzy wydarzenia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego.

ZAPRASZAMY DO GALERII

karta dół laureaci 2024

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.