FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Kamil Broszko/Teraz Polska
Fot. Kamil Broszko/Teraz Polska

Racjonalny patriotyzm polskich konsumentów

22 listopada 2021

Tak w skrócie można podsumować wyniki najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” przez Centrum Badań i Analiz Rynku (ASM) w październiku br. na próbie 1077 dorosłych Polaków. Wynika z nich, że konsumenci podczas codziennych zakupów kierują się jakością, ceną i miejscem pochodzenia produktów.

Po pierwsze jakość, a po drugie cena – tak deklarują konsumenci w badaniach. Trend ten obserwowany jest niezmiennie od 2017 r., kiedy to po raz pierwszy jakość „wygrała” z ceną. Na pytanie: „Co jest dla Pani/Pana najważniejsze podczas codziennych zakupów?” aż 77 proc. ankietowanych wskazuje jakość, natomiast cena została zadeklarowana przez blisko 73 proc. respondentów (każdy z uczestników badania mógł dokonać trzykrotnego wyboru). Kolejnym czynnikiem był kraj pochodzenia produktu (27,4 proc.) oraz znaki jakości zamieszczone na produkcie (14,7 proc.). Z badań wynika, że konsumenci stają się bardziej świadomi i wymagający. Powszechne posiadanie smartfonów z mobilnym Internetem spowodowało, że w kilkanaście sekund możemy przeczytać opis produktu i opinie innych użytkowników oraz porównać ceny w kilku sklepach. Ten sam świadomy i wymagający konsument zdaje sobie sprawę, że jakość kosztuje. Blisko 73 proc. respondentów jest skłonnych zapłacić więcej za produkt wysokiej jakości, ale w sposób racjonalny, tzn. za kwotę mieszczącą się w pewnych akceptowalnych granicach.

Z tegorocznego badania wynika również, że utrwala się patriotyzm konsumencki Polaków, bowiem jedna czwarta ankietowanych stwierdziła, że ważne jest miejsce pochodzenia produktów i usług.  Odsetek ten zwiększył się aż o 10 punktów procentowych w ciągu ostatnich 10 lat. Co więcej, kupowanie polskich towarów jest obecnie postrzegane jako jeden z przejawów patriotyzmu (35,4 proc.), zaraz po przywiązaniu do polskiej kultury i tradycji oraz poczuciu dumy narodowej. Coraz więcej Polaków wie, że ich decyzje zakupowe mają wpływ na kondycję krajowej gospodarki i PKB. Można nawet powiedzieć, że obserwujemy modę na kupowanie polskich produktów, a zwłaszcza na wspieranie małych, lokalnych firm. Aż 83,4 proc. ankietowanych, mając możliwość wyboru, deklaruje zakup produktów polskiego pochodzenia. Szczególnie w czasie pandemii obserwujemy większy odsetek Polaków, który częściej wybiera produkty polskich producentów.

Trend ten jest skutecznie wykorzystywany przez przedsiębiorców, którzy budują swoją markę w oparciu o regionalne pochodzenie, wielopokoleniową tradycję i polski kapitał. Pomaga w tym oznaczenie produktu Godłem „Teraz Polska”, które niezmiennie od lat jest najbardziej rozpoznawalnym znakiem promocyjnym w Polsce. Jego znajomość corocznie deklaruje ponad 70 proc. konsumentów, a prawie 88 proc. respondentów traktuje ten znak jako synonim wysokiej jakości, który – co warte podkreślenia – zachęca ich do zakupu.

POBIERZ PEŁNY RAPORT

 

Źródło Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska", Natemat.pl

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.