FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Canva
Fot. Canva

Najlepsze gminy w Polsce - wyniki rankingu 2021

26 kwietnia 2022

Znamy najlepsze gminy w Polsce. W tegorocznej edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju zwyciężyły: Kleszczów, Polkowice, Karpacz, Świnoujście. Jednostki samorządu terytorialnego zostały ocenione na podstawie 16 wskaźników GUS przez zespół pod kierownictwem prof. Eugeniusza Sobczaka.

26 kwietnia br. w Sejmie ogłoszono wyniki tegorocznej edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, którego parterem od wielu lat jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego. Ranking opracowywany przez zespół prof. Eugeniusza Sobczaka powstaje w oparciu o analizę wskaźników obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny i ochrony środowiska.

W kategorii gminy wiejskie kolejny rok z rzędu pierwsze miejsce zajęła gmina Kleszczów. Polkowice ponownie zwyciężyły wśród gmin miejsko-wiejskich, a Świnoujście w miastach na prawach powiatu. W kategorii gminy miejskie w 2021 roku na pozycję lidera awansowała z drugiego miejsca gmina Karpacz.

Ranking uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy. Materiałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego, dzięki czemu wyniki rankingu odzwierciedlają, w sposób wiarygodny i przekrojowy, rozwój polskich jednostek samorządu lokalnego i wskazują liderów w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu.

Poniższa grafika prezentuje 10 czołowych samorządów w podziale ze względu na charakter administracyjny.


O miejscu w rankingu decyduje suma punktów pochodząca z oceny poniższych kryteriów, opisujących rozwój gminy:

 • wydatki majątkowe inwestycyjne per capita
 • wydatki na transport i łączność per capita
 • procentowy udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w całkowitych wydatkach budżetu JST
 • procentowy udział wydatków przeznaczonych na transport i łączność w całkowitych wydatkach budżetu JST
 • procentowy udział dochodów własnych w budżecie JST
 • liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców
 • liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców
 • liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na 1000 mieszkańców
 • napływ ludności na teren JST na 1000 mieszkańców
 • odpływ ludności z terenu JST na 1000 mieszkańców
 • liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców
 • odsetek radnych z wyższym wykształceniem
 • odsetek mieszkańców objętych siecią wodociągową
 • odsetek mieszkańców objętych siecią kanalizacyjną
 • odsetek mieszkańców objętych usługami oczyszczalni ścieków
   

 

Cieszy mnie fakt, że już po raz trzynasty możemy wspierać tę jakże ważną inicjatywę. Jestem pełen uznania dla konsekwentnej realizacji przez zespół prof. Eugeniusza Sobczaka działań mających na celu promocję samorządów, które najlepiej realizują swoje zadania i są liderami w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce. Opracowanie rankingu klasyfikującego wszystkie polskie samorządy w oparciu o 16 różnych zmiennych GUS, obrazujących rozwój gospodarczy, to praca prawdziwie benedyktyńska – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

KLIKNIJ I POBIERZ RANKING ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH 2021

karta dół laureaci 2024

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.