FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Relacja z debaty: "Polski Sukces 1989-2014. Dokonania i perspektywy".

Relacja z debaty: "Polski Sukces 1989-2014. Dokonania i perspektywy".

3 kwietnia 2014

Potencjał Polski jest ogromny

Czy bilans 25-lecia Polski ma wynik dodatni? Jakie są nasze największe osiągnięcia i porażki? Jakie wnioski i przesłania z przeszłości płyną dla nas i dla młodego pokolenia na najbliższą przyszłość? Na te i inne pytania odpowiedzi szukali uczestnicy debaty „Polski sukces 1989-2014. Dokonania i perspektywy”, organizowanej przez Fundację „Teraz Polska” i Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK przy współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych.

Tematykę spotkania naturalnie wyznaczyły przypadające rocznice: 25-lecia transformacji ustrojowej, 15-lecia członkostwa w NATO oraz 10-lecia uczestnictwa w UE. Za punkt wyjścia do dyskusji posłużyły wyniki badań przeprowadzonych przez Europejski Instytut Marketingu Miejsc Best Place na temat społecznej oceny 25 lat transformacji. Z badań wynika, że Polacy mają problem z samooceną – tymczasem rzetelna ocena własnych dokonań jest podstawą do określenia wyzwań przyszłości i wytyczenia strategii.
- Nasza debata jest potrzebna by pokazać, że mamy się czym chwalić i że możemy być dumni z naszych dokonań. Musimy pokazywać polskie sukcesy, bo nasza wiedza o nich jest niepokojąco niska. To wszystko wynika z głęboko zakorzenionych kompleksów wobec świata, wobec zachodu – otworzył dyskusję prof. Krzysztof Opolski (WNE UW)

Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP 1995-2005 podkreślił, że „baza" została zbudowana (ustrój polityczny, zalążki nowoczesnego, otwartego społeczeństwa, gospodarka wolnorynkowa).
- Polskim sukcesem jest fakt, że przeprowadziliśmy transformację ewolucyjnie, pokojowo, prowadząc dialog dzięki czemu uniknęliśmy ofiar, co świadczy o dużej dojrzałości społeczeństwa. Dla celów strategicznych (bezpieczeństwa, wejścia do NATO i UE) udało nam się uzyskać porozumienie ponadpartyjne.
Aleksander Kwaśniewski dodał, że właśnie dzięki członkostwu w najpotężniejszym bloku polityczno-militarnym świata bezpieczeństwo było nam "gwarantowane". Dzisiaj, ze względu na sytuację na Ukrainie, decyzja sprzed ćwierć wieku jeszcze bardziej zyskuje na znaczeniu.

- Ten sukces nie spadł nam z nieba, był wynikiem szeregu reform, konsekwentnie wprowadzanych przez kolejne rządy. W 1989 roku nikt nie sądził, że osiągniemy to, co mamy dzisiaj. Choć wiele jest jeszcze do zrobienia musimy pamiętać, że Polska stała się jednym z nielicznych krajów w Europie, który uniknął recesji finansowej. Dziś nie możemy lekceważyć zagrożeń w postaci populizmu i wykorzystywanej w polityce socjotechnice – musimy postawić na ludzi, którzy myślą o przyszłości Polski, a nie o słupkach popularności – mówił Janusz Steinhoff, przewodniczący rady Krajowej Izby Gospodarczej.

Prof. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk, podkreślił olbrzymi wpływ okresu transformacji na rozwój nauki i innowacji.
- W ciągu ostatniej dekady zwiększyła się pięciokrotnie liczba studentów w Polsce. Był to dobry zryw podyktowany przekonaniem, jak niezbędna jest wiedza w życiu. Teraz czas na zmiany jakościowe. Potrzeba przekonstruowania mentalności młodzieży, która musi budować pragnienie kontynuowania nauki, autonomicznego myślenia, indywidualnej kreatywności, zdolności do współpracy a nie wykluczania przez aspirację - mówił prof. Michał Kleiber.
Nie zabrakło również podkreślenia roli sportu w rozwoju społecznym, którego podstawą powinna być aktywność ruchowa młodzieży już na etapie szkolnym.
- Przykład możemy brać chociażby ze Szwecji, gdzie regularnie sport uprawia 70% społeczeństwa. W Polsce jest to wskaźnik na poziomie zaledwie kilkunastu procent – zauważył senator Andrzej Person.

Pozycja kultury polskiej na świecie jest niezmiennie wysoka. Polska jest twórczym zagłębiem Europy a nośnikiem marki Polska jest właśnie kultura. Po dwudziestoleciu międzywojennym w obiegu międzynarodowym zostało pewnie 10 polskich nazwisk. Teraz, po 25 latach transformacji pozostanie ich co najmniej kilkadziesiąt. Talenty młodych Polaków to największy narodowy zasób – powiedział Paweł Potoroczyn, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza.

Beata Jarosz, wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych, gospodarza tego spotkania, podkreśliła , że warszawska giełda, mogła powstać właśnie w wyniku przemian transformacji ustrojowej. Nie zmarnowaliśmy tej szansy, jesteśmy największą giełdą regionu Europy Środkowo-Wschodniej i organizujemy z powodzeniem obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie.

Uczestnicy jednogłośnie stwierdzili, że Polska ma się od czego odbić, solidna baza została bowiem zbudowana. Czas na eliminację błędów, przyjrzenie się reformom, na nadrobienie zaległości i wyznaczenie ambitnych celów odnoszących się m.in. do roli Polski w świecie i ich konsekwentną realizację w oparciu o strategiczne zarządzanie rozwojem.
Przed młodym pokoleniem stoją wielkie zadania, jednak nie widać w nim świadomych i dojrzałych liderów. Ci, który z odnieśli sukces - nie chcą się nim dzielić, nie chcą brać odpowiedzialności za rozwój społeczny. Potrzebna jest platforma wymiany doświadczeń, dzięki której pokolenie twórców transformacji mogłoby przekazać wiedzę, pokazać dobre przykłady – powiedział Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny kwartalnika Liberte!, organizującego ruch społeczny wokół idei społeczeństwa otwartego.
- Wzorców nam nie brakuje. Nie zepsujmy tego, na co mamy szansę. Dzisiaj temu, co udało się osiągnąć trzeba nadać jakość. Potencjał Polski jest ogromny – podsumował Aleksander Kwaśniewski.

GALERIA FOTO

ZOBACZ WYNIKI BADAŃ NA TEMAT OCENY 25 LAT TRANSFORMACJI

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.