FUNDACJA TERAZ POLSKA

Rola etyki w informacji ekonomicznej

wtorek, 30 marca 2010

25 marca 2010 roku w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się, piąta już, konferencja z cyklu „Ekonomia a etyka” zatytułowana „Rola etyki w informacji ekonomicznej”.

Organizatorami konferencji byli Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, reprezentowany przez Leszka Jasińskiego - Dyrektora Instytutu oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, reprezentowana przez Krzysztofa Przybyła - Prezesa Zarządu.

Gościem specjalnym był Ks. Józef Maj - Proboszcz Parafii św. Katarzyny w Warszawie, duszpasterz akademicki.

Ponadto w panelu dyskusyjnym Konferencji udział wzięli: Marcin Dyl - Prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, Marcin Gomoła - Przewodniczący rady Ładu Informacyjnego, Alojzy Nowak - Dziekan Wydziału Zarządzania UW, Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich, Piotr Sieńko z Gazety Finansowej, Robert Wąchała z Komisji Nadzoru Finansowego, Marek Wierzbowski Wiceprzewodniczący Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Małgorzata Zaleska - Członek Zarządu NBP.

Partnerami konferencji była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., natomiast Patronat Medialny objęła TVP INFO.

Galeria zdjęć

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.