FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
fot. Kamil Broszko/Teraz Polska
fot. Kamil Broszko/Teraz Polska

Rola przedsiębiorczości jako znaczącej kompetencji na rynku pracy

24 czerwca 2022

Jakie trendy obserwujemy obecnie na polskim rynku pracy? Jakie wyzwania stoją przed nami? Czy przedsiębiorcy odnajdują się w obecnych realiach, jakie zgłaszają potrzeby i jak rząd na nie odpowiada? Na ile aktualne regulacje dot. prawa pracy są wystarczające? Na te i inne pytania odpowiadali eksperci podczas debaty zorganizowanej przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego na Kongresie 590.

W dniach 22-23 czerwca w Nadarzynie k. Warszawy odbyła się 7. edycja Kongresu 590 pod hasłem „Łączymy wszystkich”.  W ramach tego wydarzenia Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” zorganizowała debatę: „Rola przedsiębiorczości jako znaczącej kompetencji na rynku pracy”.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z WYDARZENIA

- Globalne problemy z łańcuchem dostaw, presja inflacyjna, wysokie i rosnące stopy procentowe, wysoka niepewność makroekonomiczna (w tym podatkowa) i geopolityczna, spadający optymizm przedsiębiorców, kurczenie się zasobów siły roboczej o ponad 200 tys. osób rocznie częściowo kompensowana napływem migrantów m.in. z Ukrainy, rosnąca presja (w tym technologiczna) na wydajność pracy, spowalniające inwestycje, malejąca dostępność źródeł finansowania, ograniczone inwestycje przedsiębiorstw w kapitał ludzki pracowników, symptomy tzw. wielkiej rezygnacji, to wybrane aktualne uwarunkowania dla polskiego rynku pracy, szczególnie silnie odczuwane przez mniejszych przedsiębiorców – tymi słowami wprowadził widzów do debaty moderator dr Jarosław Górski z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Prelegenci prowadzili dyskusję w trzech obszarach tematycznych: edukacja dla przedsiębiorczości, kompetencje przyszłości, wspieranie przedsiębiorczości w miastach i regionach.

Eksperci debatowali w składzie:

- Olga Ewa Semeniuk, sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

- Katarzyna Łażewska Hrycko, Główny Inspektor Pracy, 

- Janusz Szewczuk, ekspert Związku Miast Polskich,

- Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service, laureat Godła „Teraz Polska”.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z WYDARZENIA

karta dół laureaci 2024

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.