FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Raport CSR
Fot. Raport CSR

Różnorodność i inkluzja. Grupa Ferrero i Forum Odpowiedzialnego Biznesu laureatami magazynu Raport CSR

28 października 2021

50. edycji magazynu Raport CSR - wydanych w ciągu 12 lat - to nie tylko powód do dumy, ale przede wszystkim odpowiedzialność za to, że do rąk naszych czytelników trafia magazyn, który reprezentuje odpowiedzialne społecznie postawy polskich przedsiębiorców. To także moment do podejmowania odważnych tematów, a takim niewątpliwie jest różnorodność i inkluzja. Podejmujemy go na przykładzie doświadczeń Ferrero Polska i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, laureatów 50. edycji magazynu - czytamy w oficjalnym komunikacie. 

- Błędem jest uznanie, że chodzi o nasączanie zespołu osobami zróżnicowanymi pod względem płci, rasy, światopoglądu, tożsamości płciowej, wieku czy niepełnosprawności. Tymczasem wdrażanie różnorodności nie polega na zatrudnianiu tylko osób z grup jawnie mniejszościowych – tłumaczy Bogusław Mazur, redaktor i publicysta Raportu CSR.

- Diversity & inclusion, czyli różnorodność & włączenie, to słowa, które każdy rozumie po swojemu. To nawet dobrze, bo świadczy o naszej samodzielności w myśleniu, chociaż nie zawsze rozumiemy to właściwie. A to już gorzej – dodaje Tomasz Dereszyński z Raportu CSR.

Laureaci: Ferrero i FOB

Pierwszy z laureatów, Grupa Ferrero, została wyróżniona za promowanie równości i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. - Różnorodność jest fundamentalną wartością współczesnego społeczeństwa, szczególnie istotną w kontekście odbudowy gospodarki po pandemii – mówi Beata Dziekanowska, ambasadorka programu Różnorodności i Inkluzji Ferrero, menadżer ds. relacji instytucjonalnych i komunikacji korporacyjnej w Grupie Ferrero w Polsce. - Badania pokazują, że polityka równego traktowania i zarządzania różnorodnością przynosi wymierne korzyści biznesowe - dodaje.

W 2022 r. minie 10 lat, od kiedy w Polsce wprowadzono Kartę Różnorodności. Ten proces zainicjowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którego przedstawiciele, wspólnie z pierwszymi sygnatariuszami i organizacjami pozarządowymi, sformułowali treść polskiej wersji karty. - Karta Różnorodności to inicjatywa, która zdecydowanie przyjęła się na gruncie polskim. Jednak skala wyzwań, przed którymi stoją obecnie pracodawcy, związanych chociażby z koronakryzysem, sprawia, że nie możemy osiadać na laurach – tłumaczy Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna FOB.

Raport CSR czyli kompendium dobrych praktyk

W Raporcie autorzy piszą również o ESG. Ten tajemniczy skrót oznacza: environmental, social i governance, a rozwija go Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG.  Największe polskie giełdowe spółki już po raz czwarty obowiązkowo publikują dane ESG, a już wkrótce to będzie obowiązek wszystkich firm obecnych na parkiecie – to wystarczający powód, żeby bliżej przyznać się tej definicji. W Raporcie nie zabrakło też aktualności z rynku CSR, autorzy piszą m.in. o tym, jak Żabka aktywizuje młodych ludzi do pracy z pomocą programów takich jak Akademia Żabki czy Bezpieczny Staż; rozmawiają też z Anną Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med, m.in. na temat inicjatywy Healthy Cities dzięki której w Polsce przybędzie aż 300 tys. drzew.

Najnowsze wydaniu Raportu, można pobrać ze strony www.raportcsr.pl/raport-csr/

Raport jest przygotowywany co kwartał przez redakcję portalu RaportCSR.pl oraz Instytut ESG (dawniej Instytut Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju). Partnerami Raportu są Agencja Informacyjna ISBnews, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Akademia Zarządzania i Rozwoju. W każdej edycji wybierane są projekty z zakresu CSR, które wyróżniły się pod względem oryginalności, siły oddziaływania i spójności z polityką oraz strategią firm lub instytucji, które je realizują.

W poprzednich edycjach Raportu CSR wyróżnieni zostali m.in. Benefit Systems, Maspex, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Gemini, Fundacja OnkoCafe wraz z firmą Novartis, Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukaszewicza, KGHM Polska Miedź, PKP Energetyka oraz Emitel.

-----------------------------

Magazyn Raport CSR to pierwszy tak duży projekt wydawniczy w Polsce, którego misją jest promowanie najważniejszych i najciekawszych działań CSR prowadzonych przez firmy i instytucje. Pierwszy numer kwartalnika pojawił się w 2009 r. Od tego czasu ukazało się już 50 edycji, w których wyróżniono ponad 100 laureatów. Projekt funkcjonuje także w sieci, w postaci portalu RaportCSR.pl, gdzie można pobrać wszystkie wydania kwartalnika.

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.