FUNDACJA TERAZ POLSKA

Rusza III edycja konkursu prac magisterskich

środa, 5 sierpnia 2009

Rusza III edycja konkursu „Teraz Polska Promocja”. Na autorów najlepszych prac magisterskich dotyczących promocji Polski czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości ok. 50.000 zł. Oprócz nagród finansowych będzie można zdobyć także atrakcyjne staże, praktyki, a nagrodzone prace będą miały szanse na publikacje. Głównym organizatorem Konkursu jest Fundacja.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji Polski, stał się w ostatnich latach jednym z najbardziej prestiżowych konkursów prac magisterskich. Inicjatywę współorganizują Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polska Organizacja Turystyczna, a także Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Patronat honorowy nad projektem objęli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Gospodarki, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Sportu i Turystyki, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Narodowy Bank Polski.

W gronie licznych Partnerów znajdują się m.in. największe warszawskie uczelnie: UW, SGH i SGGW, a także Polska Akademia Nauk, Giełda Papierów Wartościowych oraz Deutsche Bank. Patronem Medialnym jest TVP Info. 

Tematem konkursu jest szeroko rozumiana promocja Polski – od zagranicznego wizerunku naszego kraju, przez promocję gospodarczą, a w tym eksport, inwestycje i turystykę, po promocję produktów regionalnych, kultury, czy sportu. Jak mówi Krzysztof Przybył, Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „organizatorom zależy szczególnie na pracach innowacyjnych, które prezentują wyniki badań lub rozwiązania o dużej użyteczności dla praktyki”. W konkursie nagradzane są bowiem prace nie tylko oparte na poprawnej metodologii badawczej, ale przede wszystkim prezentujące oryginalne wnioski, które mogą być z pożytkiem wdrażane w promocji Polski. Zdaniem Prezesa Przybyła, to połączenie nauki z praktyką które dokonuje się za sprawą konkursu stało się przyczyną jego rosnącej popularności: „na podstawie doświadczeń z dwóch lat organizacji konkursu można śmiało powiedzieć, że jest on ze wszech miar pożądany. Przybywa nie tylko patronów i partnerów przedsięwzięcia - co świadczy o dużym publicznym poparciu dla niego - ale przede wszystkim cieszy, że do konkursu napływa coraz więcej, coraz lepszych prac magisterskich”. 

Dla autorów najlepszych prac magisterskich przygotowano bardzo atrakcyjną pulę nagród. Na same nagrody główne przeznaczono fundusz ok. 13 tysięcy złotych, na Laureatów czekają także nagrody specjalne Ministra Gospodarki, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Banku Polskiego. Łączna pula nagród pieniężnych wynosi prawie 50 tysięcy złotych, a i to nie wszystko – można zyskać także staże i praktyki oraz możliwość opublikowania fragmentów nagrodzonej pracy. 

Organizatorzy chcą pokazać, że dobra praca magisterska z zakresu promocji Polski to nie tylko piękne zwieńczenie studiów, ale także świetny start do kariery. Podkreśla to prof. dr hab. Krzysztof Opolski z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Komisji Ekspertów (ciała recenzującego nadesłane prace): „promocja Polski stała się pasjonującym tematem badań, a jednocześnie obiecującym polem do robienia ciekawej kariery zawodowej. To jest obszar, w którym będzie rosło zapotrzebowanie na dobrze wykształconych i dobrze opłacanych specjalistów, także z uwagi na spore pieniądze unijne przeznaczone na działania promujące polską gospodarkę, kulturę, czy naukę”.

Organizatorzy czekają na zgłoszenia prac do 16 października 2009 roku.

Wyniki konkursu zostaną natomiast ogłoszone na uroczystej gali w pierwszej połowie grudnia.

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.