FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Ruszył Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską „Teraz Polska Turystyka”. Na zwycięzców czekają nagrody.

Ruszył Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską „Teraz Polska Turystyka”. Na zwycięzców czekają nagrody.

10 czerwca 2024

Już po raz trzeci Polska Organizacja Turystyczna i Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” ogłaszają Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską „Teraz Polska Turystyka”.

Jest on skierowany do absolwentów uczelni wyższych, młodych pasjonatów turystyki, którzy wybrali tę specjalizację jako bazę rozwoju naukowego i wiążą z nią przyszłość zawodową. Promotorów naukowych zachęcamy do aktywnego wspierania  naszego Konkursu, który może stać się jednym z kluczowych elementów przygotowania kadr polskiej turystyki. Nasza inicjatywa podkreśla wagę pracy dydaktycznej oraz pokazuje jak ważne jest inspirowanie młodzieży do podejmowania nowych wyzwań, jakim z pewnością jest udział w prestiżowym Konkursie. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne.  

Konkurs „Teraz Polska Turystyka” został objęty Patronatem Honorowym Piotra Borysa, sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Konkurs „Teraz Polska Turystyka” ma na celu popularyzację polskiej turystyki, która przyczynia się do wzrostu konkurencyjności kraju oraz promocji Polski na świecie. Oczekujemy na prace magisterskie, bazujące na badaniach i analizach o potencjale wdrożeniowym lub nowatorskim spojrzeniu na problematykę polskiej turystyki i jej promocji. Przesłanie Konkursu adresujemy do studentów, kadry akademickiej, organizacji i mediów studenckich jako środowisk opiniotwórczych, które mają wpływ na kształtowanie zainteresowań studentów. Pragniemy zwrócić uwagę na to, że tematyka polskiej turystyki jest bardzo atrakcyjna z punktu widzenia jej potencjału naukowo-badawczego, ale także
z uwagi na praktyczną możliwość wykorzystywania tej wiedzy w trakcie kariery zawodowej –
podkreśla prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Krzysztof Przybył.

Konkurs, skierowany jest nie tylko do absolwentów kierunków związanych z turystyka, ale także do osób, których praca magisterska zawiera zagadnienia związane z rozwojem, zarządzaniem i marketingiem w sferze turystyki krajowej oraz zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski.

Do ubiegłorocznej edycji Konkursu zgłoszonych zostało ponad trzydzieści prac. Były to opracowania bardzo różnorodne nie tylko pod względem tematyki, ale także sposobu jej ujęcia oraz warsztatu badawczego ich autorów. Wynika to z faktu, że nie zostały napisane wyłącznie przez studentów kierunków ściśle turystycznych, ale również przez przedstawicieli zupełnie innych dziedzin, którzy pasjonują się zagadnieniami związanymi z turystyką. Potwierdza to jej interdyscyplinarny charakter i szerokie spektrum możliwości, jakie oferuje  – przyznaje prezes Polskiej Organizacji turystycznej Rafał Szmytke.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszeniowej do Polskiej Organizacji Turystycznej na adres: konkurs.tpt@pot.gov.pl

Do konkursu zgłoszone mogą być prace, które:

  • dotyczą turystyki krajowej lub zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski,
  • zostały obronione i ocenione na stopień bardzo dobry,
  • zostały obronione nie wcześniej niż 1 stycznia 2022 roku.

Szczegółowe warunki udziału w Konkursie określa Regulamin.

Na zgłoszenia czekamy do 10 października 2024 roku.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem:  konkurs.tpt@pot.gov.pl

Załączniki:  Karta Zgłoszeniowa  Regulamin

 

Zgłoś swoją pracę magisterską do Konkursu „Teraz Polska Turystyka” i wygraj nagrody pieniężne!

 

karta dół laureaci 2024

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.