FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
fot. Anna Liminowicz/Pracodawca Godny Zaufania
fot. Anna Liminowicz/Pracodawca Godny Zaufania

Ruszyła XIV edycji Konkursu Pracodawca Godny Zaufania. Szukamy firm gwarantujących rozwój i stabilność zatrudnienia

15 czerwca 2024

Stabilność zatrudnienia, umowa o pracę, wysokie zarobki, ale także realizacja działań na rzecz środowiska naturalnego to kluczowe czynniki, które wpływają na postrzeganie pracodawcy jako godnego zaufania -  wynika z badania zrealizowanego w 2023 r. na zlecenie Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. Instytucje promujące dobre praktyki w zakresie praw pracowniczych i polityki socjalnej w Polsce już od 14 lat są oceniane przez kapitułę Konkursu Pracodawca Godny Zaufania. Aktualnie trwa nabór do XIV edycji Konkursu. Zgłoszenia można nadsyłać do 30 września br.  wypełniając formularz na stronie www.pracodawcagodnyzaufania.pl.  

Fundacja „Teraz Polska” jest współorganizatorem Konkursu Pracodawca Godny Zaufania.

 

8/10 pracowników docenia zaangażowanie społeczne firm

Dzisiejsi pracownicy cenią etyczne podejście w biznesie. I nie chodzi tylko o osobistą perspektywę jak otrzymanie stabilnego zatrudnienia, które dla 68 proc. ankietowanych jest niezbędne, aby określić daną instytucję mianem pracodawcy godnego zaufania – wynika z  badania przeprowadzonego w ub.r. na zlecenie Fundacji XBW przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. Zwłaszcza młodsze pokolenia mają na uwadze szerszy kontekst: prospołeczne i proekologiczne postawy promowane przez przedsiębiorstwa, czyli jednym słowem funkcjonowanie w duchu idei zrównoważonego rozwoju.

Ponad 80 proc. respondentów jest zdania, że na atrakcyjność pracodawcy wpływa realizacja działań na rzecz środowiska naturalnego oraz lokalnej społeczności. Najwięcej ankietowanych – 90 proc. jako jeden z istotniejszych walorów firmy wskazało postawy proekologiczne, niewiele mniej - 81 proc. – udział w akcjach charytatywnych i zbiórkach pieniężnych, a dla ponad 70 proc. pracodawca godny zaufania powinien angażować się w sponsoring sportowy i uczestniczyć w organizacji wolontariatów pracowniczych.

- Warto pamiętać, że czynnik ESG jest istotny także w kwestiach związanych z zarządzaniem korporacyjnym. Badanie zlecone przez Fundację XBW wykazały, że aż 84 proc. pracowników najbardziej ceni sobie work-life balance, coraz częściej poszukując rozwiązań, które pomogłyby im zachować równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym i jednocześnie zadbać o własne zdrowie psychiczne – podkreśla Urszula Jóźwiak, prezeska Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, i dodaje -  Jedne z najważniejszych czynników wpływających na zadowolenie z obecnego lub potencjalnego miejsca zatrudnienia to możliwość elastycznych godzin pracy, które pozwolą łączyć obowiązki zawodowe z życiem prywatnym.

 

Stabilne formy zatrudnienia i dobre zarobki

Ankietowani przywykli do rozwiązań umożliwiających wykonywanie swoich obowiązków spoza biura, ale nie chcą również całkowicie zrezygnować z  pracy stacjonarnej. Chociaż 75 proc. współczesnych przedstawicieli rynku pracy wyraża zainteresowanie możliwością pracy hybrydowej, tak w kwestiach formy zatrudnienia wykazują się znacznie mniejszą elastycznością. Ponad 1/3 ankietowanych chce świadczyć usługi w ramach umowy o pracę, która stanowi dla nich podstawę poczucia stabilizacji zawodowej. Dla blisko 30 proc. istotne są także dobre zarobki. Co ciekawe, w badaniu przeprowadzonym dwa lata wcześniej - w 2021 r., wysokość wynagrodzenia jako jeden z elementów wyróżniających pracodawcę na rynku wskazało zaledwie 15 proc. respondentów, a stabilność zatrudnienia aż o 33 proc. mniej ankietowanych.

- Można wnioskować, że potrzeba poczucia bezpieczeństwa wśród pracowników jest pokłosiem wydarzeń związanych z pandemią, gdy wiele firm borykało się ze zmniejszonym popytem i lockdownami. Wówczas miejsca pracy w wielu branżach były zagrożone, stąd docenienie stabilności oraz systematycznych wypłat wynagrodzeń, które dla ¼ ankietowanych jest fundamentem w budowaniu zaufania względem pracodawcy  - mówi dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. – Trzeba pamiętać także o społecznej odpowiedzialności pracodawcy. Odpowiedzialny pracodawca to taki, który dba o dobrostan swoich pracowników. Dobrostan rozumiany w trzech aspektach: kondycja fizyczna, zdrowie psychiczne oraz relację międzyludzkie. Zatem odpowiedzialny pracodawca to taki, który troszczy się o swoich  pracowników. Ponadto, nowoczesny i społecznie odpowiedzialny pracodawca to taki, który angażuje swoich pracowników na różnych polach. Wspierając ich rozwój osobisty i zawodowy, dbając o inkluzywność, czy organizując wolontariat pracowniczy. Wtedy możemy mówić o pełnej harmonii na linii pracodawca-pracownik  – dodaje profesor Wachowiak.

                                     

Polacy stawiają na rozwój, ale nie w firmie z dużą rotację pracowników

Możliwość rozwoju w organizacji jest jednym z czynników budujących zaangażowanie i zwiększających satysfakcję z pracy oraz lojalność wobec danej instytucji. Jest to również sposób na zabezpieczenie obecnych i przyszłych potrzeb kompetencyjnych w organizacji. Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, dla 25 proc. respondentów najistotniejszym benefitem pozapłacowym oferowanym przez pracodawców jest dofinansowanie do dalszej edukacji w postaci kursów i szkoleń, dzięki którym będą mieć możliwość nabycia nowych kompetencji.

Istnieje jednak wiele aspektów, które zniechęcają respondentów do podjęcia lub kontynuowania pracy w danej instytucji. Mimo atrakcyjnych warunków zatrudnienia, ponad 30 proc. z nich nie zdecydowałoby się zatrudnić w firmie charakteryzującej się dużą rotacją pracowników. Z kolei 1/5 badanych będzie unikać przedsiębiorstw, o których krążą niepochlebne opinie w mediach lub na portalach z ogłoszeniami o pracę.  Na kolejnym miejscu plasuje się szkodliwy wpływ firmy na otoczenie lokalne lub środowisko naturalne.

 

Pracodawca Godny Zaufania – już XIV edycja

Konkurs „Pracodawca Godny Zaufania” od 2010 r. promuje dobre wzorce pracodawcy, w tym społeczne zaangażowanie, wolontariat pracowniczy, dostępność i inkluzywność firmy. Pracodawcy mogą ubiegać się o tytuł w jednej z 10 kategorii, takich jak: motywacja, rozwój i cyfryzacja, zdrowie czy lider ESG. Firma musi zatrudniać też, co najmniej 50 pracowników, choć ten wymóg nie dotyczy kategorii MŚP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa).

Trwa nabór do XIV edycji Konkursu Pracodawca Godny Zaufania, podczas którego nagrodzone zostaną firmy stwarzające przyjazne środowisko pracy i stawiające na innowacje.

W skład Kapituła konkursu wchodzą przedstawiciele: Krajowej Izby Gospodarczej, Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytutu ESG, Instytutu Staszica, Centrum im. Adama Smitha, Warsaw Enterprise Institute, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Instytutu Biznesu, Stowarzyszenia Integracja i Współpraca, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Harmonogram Konkursu:

  • Zgłoszenia można nadsyłać do 30 września 2024 roku.
  • Kampania edukacyjna dot. dobrych praktyk w biznesie , na którą składa się szereg działań promocyjnych i wydarzeń specjalnych trwa do listopada 2024 r.,
  • Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się podczas uroczystej gali 6 listopada 2024 roku.

 

Ankieta zgłoszeniowa do konkursu dostępna jest pod linkiem:

Więcej o Konkursie „Pracodawca Godny Zaufania”: www.pracodawcagodnyzaufania.pl

karta dół laureaci 2024

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.