FUNDACJA TERAZ POLSKA

Ruszyła kolejna edycja konkursu prac magisterskich!

wtorek, 28 czerwca 2011

Rozpoczęła się  V edycja Konkursu "Teraz Polska Promocja". Na Laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji Polski czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości ok. 50 000 zł. Fragmenty nagrodzonych prac będą opublikowane w e-book’u "Teraz Polska Promocja, tom III".

Konkurs jest organizowany przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego przy współudziale Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości a także Agencji Rynku Rolnego.

Patronat honorowy nad projektem objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Gospodarki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Rozwoju Regionalnego, Minister Sportu i Turystyki oraz Narodowy Bank Polski.

W gronie licznych Partnerów znajdują się prestiżowe uczelnie: UW, PW, SGGW, SGH a także firmy PGNiG, Europol GAZ, Deutsche Bank, NASK, TUnŻ SKOK.

Krzysztof Przybył, Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego powiedział: „W każdej kolejnej edycji Konkursu Teraz Polska Promocja rośnie liczba Partnerów i pula nagród. Z każdym rokiem wzrasta również liczba nadsyłanych prac – co szczególnie cieszy – o wysokich walorach poznawczych i wdrożeniowych. Jako przedstawiciel organizatora tej inicjatywy mam satysfakcję, że Godło „Teraz Polska” patronuje staraniom młodego pokolenia naukowców w badaniach nad promocją Polski”.

Prof. Krzysztof Opolski (WNE UW), przewodniczący Komisji Ekspertów Konkursu podkreśla, że „dzięki takim przedsięwzięciom jak Konkurs „Teraz Polska Promocja” mamy szanse kształcić nowoczesne kadry marketingu narodowego. Aby umiejętnie promować Polskę i jej gospodarkę, naukę, regiony i produkty musimy uczyć się rozumienia różnorodnych mechanizmów i aspektów marketingu terytorialnego. Zachęcamy wszystkie polskie uczelnie do prowadzenia prac badawczych w dziedzinie promocji Polski w świecie”.

Na Laureatów czekają trzy nagrody główne o łącznej wartości 15 000 zł, a także pieniężne nagrody specjalne ufundowane przez Partnerów i współorganizatorów Konkursu.

Termin składania prac mija 15 października 2011 r.

Bieżące informację znajdą Państwo także na na naszym profilu na Facebook'u.

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.